31.03.23

(057) 702-15-92

Аспірантура

 

 

 Завідувач аспірантури

канд. техн. наук

Хабарова Ганна Володимирівна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-96

E-mail: anetp@ukr.net;

aspirantura.ukrndiep@gmail.com

Google Scholar

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1499 л від 25.11. 2016 р. аспірантура установи отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки» з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії, в першу чергу для потреб установи, які спроможні забезпечити вирішення проблем раціонального природокористування в умовах техногенного навантаження та розроблення заходів з надійної безпеки життя і діяльності людини, охорони довкілля від забруднення з урахуванням дотримання рівноваги природних екосистем та захисту їх різноманіття.

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» 2021 н.р. (галузь знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_2022 н.р. (в галузі знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)

ПРОЄКТ Освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» на 2022 н.р. 

 

Акредитаційна експертиза за спеціальністю "101 Екологія» освітньо-наукової програми «Екологічна безпека» (ID у ЄДЕБО 48073) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1148/АС-21) у науково-дослідній установі "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"

 

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

НАКАЗ про призначення експертної групи

ПРОГРАМА "онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

ЗВІТ експертної групи

 

Рецензії стейкхолдерів на ОНП 

 

Пропозиції та зауваження щодо проекту освітньо-наукової програми просимо надсилати на електронну пошту установи  nti.usriep@gmail.com або на поштову адресу: Науково-дослідна установа «Український науково дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166.