19.03.19

(057) 702-15-92

Ласкаво просимо на сайт УКРНДІЕП

 

Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод (ВНДІВО) було створено 31 березня 1971 р. на базі Харківських науково-дослідних лабораторій Всесоюзного науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації ім. О. М. Костякова наказом Мінводгоспу СРСР від 31 березня 1971р. № 77 згідно рішенню колегії Держкомітету СРСР з науки і техніки від 19 березня 1971 р. № 18.

 

Наказом Мінприроди України від 29 листопада 1991 р. № 40 на підставі Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 серпня 1991 р. № 227 ВНДІВО перейменовано в Український науковий центр охорони вод (УкрНЦОВ) і передано в підпорядкування Мінприроди України.

 

Наказом Мінекобезпеки України від 25 лютого 1997 р. № 24 УкрНЦОВ реорганізовано в Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП) Мінекобезпеки України.

 

Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 УкрНДІЕП підпорядковано Міністерству екології та природних ресурсів України.

 

Наказом Мінприроди України від 16 жовтня 2013 р. № 425 державне підприємство «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» перетворено в науково-дослідну установу «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП).

 

З метою впорядкування та вдосконалення діяльності установи в 2017 р. була затверджена нова структура науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

 

Згідно зі Статутом науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП), затвердженим наказом Мінприроди України від 30 січня 2018 р. № 34, науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» є державною бюджетною неприбутковою установою, яка самостійно організує роботу з питань статутного спрямування в системі Мiнприроди України, створена з метою наукового забезпечення державної політики України в галузі охорони  навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також міжнародних зобов’язань України, що випливають з підписаних конвенцій, угод, договорів тощо.  

 

Основні напрямки наукової діяльності УКРНДІЕП:

 • розроблення основ державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення екологічної,  у т. ч. радіаційної, безпеки та підтримання екологічної рівноваги в оточуючому навколишньому природному середовищі;
 • розроблення правових, нормативних, економічних та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
 • розроблення екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), вирішення наукових проблем щодо екологічної експертизи та екологічного аудиту;
 • розвиток наукових основ контролю та управління екологічним станом водних об’єктів, річкових басейнів та водойм;
 • наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
 • розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств та об’єктів господарювання;
 • дослідження ступеня впливу промислових та сільськогосподарських об’єктів на якість поверхневих, підземних і дренажних вод, розроблення проектів захисту підземних вод та водозаборів від забруднення;
 • розроблення систем та методів поводження з промисловими і твердими побутовими відходами;
 • аналіз стану повітряного басейну та розроблення заходів щодо його охорони;
 • заповідна справа та збереження біологічного різноманіття;
 • наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
 • науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування.

  

В УКРНДІЕП діє Аналітичний центр (АЦ), акредитований Держстандартом України на право проведення вимірів у сфері робіт із забезпечення захисту життя й здоров'я громадян, контролю якості й безпеки продуктів харчування, контролю стану навколишнього природного середовища.

   Основні напрямки наукової діяльності АЦ:

 • нормативно-методичне та метрологічне забезпечення контролю, якості об’єктів довкілля;
 • розроблення та впровадження програм міжлабораторного зіставлення результатів вимірювань;
 • встановлення екологічних нормативів, гранично допустимих нормативів токсичності зворотних вод на скиді у водний об’єкт та нормативів екологічної безпеки;
 • здійснення екотоксикологічного моніторингу компонентів довкілля  та джерел їх токсикогенного забруднення методом біотестування.

 

В УКРНДІЕП діє Центр підготовки операторів системи «Гамма», призначений для практичного навчання персоналу системи «Гамма» на діючому макеті, який містить у собі основні елементи – станцію радіаційного моніторингу, метеостанцію, засоби зв’язку та оброблення інформації.

 

На базі установи створено Регіональний тематичний центр транскордонного моніторингу забруднення басейну р. Дніпро та інших транскордонних водних об’єктів

   Метою центру є:

 • створення організаційної форми для розробки загальної політики трьох країн басейну Дніпра в сфері моніторингу забруднення;
 • створення мережевої структури з фахівців наукових і державних установ для забезпечення вз
 •  аємодії між ними в процесі розробки і впровадження СПД у басейні Дніпра, вільного і швидкого обміну інформацією та знаннями;
 • впровадження басейнового підходу до організації моніторингу транскордонних водних об‘єктів басейну Дніпра