31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод

 

В. о. завідувача лабораторією

канд. техн. наук

 Брук Володимир Вікторович

 

Тел.: +38 (057) 702-15-94

E-mail: morlabkr@ukr.net

 

Загальна характеристика

Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод УКРНДІЕП (спочатку Лабораторія гідрофізичних процесів формування якості та заходів з охорони морських вод) була створена в 1985 р. для розв’язання наукових і прикладних задач у галузі гідрофізичних процесів формування якості поверхневих і морських вод (спочатку тільки морських вод), а також для розроблення заходів щодо зменшення негативного впливу джерел забруднення на поверхневі водні об’єкти. Співробітники лабораторії виконали понад 100 науково-дослідних робіт. На теперішній час у числі співробітників лабораторії 1 кандидат фізико-математичних наук і 4 кандидати технічних наук.

 

Основні напрямки діяльності

 1. Розробка математичних моделей формування якості поверхневих вод, аналітичних геоінформаційних систем (ГІС) екологічного моніторингу поверхневих водних об’єктів.
 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в галузі нормування відведення зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. Розробка документів для отримання дозволу на спецводокористування, включаючи обґрунтування потреби у воді, нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин та регламенти періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти.
 3. Дослідження еколого-правових проблем екологічної безпеки природокористування.
 4. Виконання інженерно-екологічної експертизи, включаючи судову експертизу, дотримання вимог природоохоронного законодавства.
 5. Дослідження проблем імплементації вимог екологічного законодавства ЄС в українське водне законодавство.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка математичних моделей формування якості поверхневих вод, аналітичних геоінформаційних систем (ГІС) екологічного моніторингу поверхневих водних об’єктів.

У 1991 р. була захищена дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за темою «Моделювання процесу випуску стічних вод у море». У 1992-1993 рр. були виконані науково-дослідні роботи з розробки математичного забезпечення регулювання морського водокористування і контролю стану морського середовища, методології формування просторово-тимчасової структури гідрохімічних спостережень у вогнищах забруднення й у зонах інтенсивного використання вод.

У 2004 р. була розроблена математична модель формування якості вод Керченської протоки з урахуванням функціонування дамби в районі острова Тузла.

У 2005 р. на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища України лабораторією були розроблені екологічні карти Чорного та Азовського морів.

У 2010 р. на замовлення Республіканського комітету по водогосподарському будівництву та зрошувальному хліборобству АР Крим була розроблена інформаційно-аналітична система прогнозування якості водних ресурсів на прикладі р. Салгир.

У 2010 р. на замовлення управління охорони навколишнього природного середовища у Донецької області була виконана робота по дослідженню причин замулювання узбережжя Азовського моря на території Ялтинської селищної ради (Донецька область).

У 2013 р. на замовлення селищної Ради смт. Ялта Донецької області була виконана робота щодо розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) робіт по відновленню рекреаційного використання громадського пляжу смт. Ялта  Донецької області.

 

У 2016 р. на замовлення ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС були виконані роботи з дослідження водосховища-охолоджувача для розрахунку заходів по запобіганню мулових, карбонатних та  біологічних відкладень в конденсаторах турбін ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС.

У 2017-2018 рр. за даним напрямком лабораторія брала участь у виконані наступних робіт на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища України:

 • Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках українського шельфу Чорного і Азовського морів;
 • Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області);
 • Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи.

Напрямок 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в галузі нормування відведення зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. Розробка документів для отримання дозволу на спецводокористування, включаючи обґрунтування потреби у воді, нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин та регламенти періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти.

У ході проведених у 1985–1986 рр. досліджень були розроблені Методичні рекомендації з установлення ГДС речовин, що надходять зі стічними водами в прибережні води морів. Розроблені рекомендації були першими в СРСР рекомендаціями з установлення ГДС речовин до прибережних вод морів.

У 1994 р. лабораторією підготовлений розділ «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» з розрахунку ГДС нормованих речовин для прибережних зон морів.

У 2002 р. лабораторією розроблене «Методичне керівництво по нормуванню скидів забруднюючих речовин у морське середовище». У 2006 р. на замовлення Мінприроди України лабораторією була розроблена «Інструкція про розроблення гранично допустимих скидів для об’єктів, що здійснюють скид зворотних вод до морів».

У 2000-2013 рр. лабораторією розроблялися та були затверджені норми ГДС речовин для найбільших джерел забруднення вод Чорного моря: підприємств водопровідно-комунального господарства міст Одеса, Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосія, Керч, Євпаторія, Сімферополь, Красноперекопськ, а також для низки промислових і сільськогосподарських підприємств.

У 2014-2018 рр. лабораторією розроблялися та були затверджені норми ГДС речовин для низки підприємств України:

 • ПАТ «АЗОТ» м Черкаси;
 • ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» м. Сєвєродонецьк;
 • ВП «ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»  м. Щастя, Луганська обл.;
 • КП «Чугуїввода», м. Чугуїв;
 • КП «Харківводоканал», м. Харків;
 • ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», м.Жовті Води;
 • Філія «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», м. Миколаїв.

У 2017 р. на замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» була розроблена Методика виконання статистичної обробки результатів вимірювань з визначення різниці  між вхідними та вихідними концентраціями забруднюючих речовин з водними скидами АЕС в поверхневі водойми.

У 2018 р. на замовлення ПрАТ «Укрводпроект» була виконана робота «Нормативно-правове та методологічне забезпечення розробки розділів регламенту скиду надлишків зворотних вод з ставка-накопичувача у міжвегетаційний період 2018-2019 рр.»; на замовлення ВП ХАЕС була виконана робота за темою «Розрахунок індивідуальних балансових норм водоспоживання (технічна вода) та водовідведення для ВП «Хмельницька AEC».

У 2015-2018 рр. на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища України лабораторією були підготовлені проекти наступних нормативних документів:

 • Правила охорони поверхневих вод України від забруднення і засмічення;
 • Інструкція про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти;
 • Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із  зворотними водами;
 • Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Напрямок 3. Дослідження еколого-правових проблем екологічної безпеки природокористування.

 • Підготовка плану заходів, включаючи економічну оцінку, щодо реалізації Україною зобов'язань, що випливають з ратифікації Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність та відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку: звіт про НДР за темою № 51/18 (остаточний). Розділ 4. – № ДР 0118U006151. Х., 2018. – С. 53–144.
 • Еколого-правові роз’яснення на запити Мінприроди України, інших органів державної влади, правоохоронних органів та природокористувачів (щорічно).
 • Надання інформації щодо коефіцієнту, який враховує екологічне значення трьох водних об’єктів (Квдз), розташованих на земельних ділянках Харківської області (біля 40 об’єктів).

Напрямок 4. Виконання інженерно-екологічної експертизи, включаючи судову експертизу, дотримання вимог природоохоронного законодавства.

 • Договір № 673/1/2 від 04.08.17 з ПАТ «Запоріжсталь» на тему:  «Участь фахівця УКРНДІЕП у судовій експертизі по справі № 908/3379/16 Господарського суду Запорізької області за позовом Державної екологічної інспекції у Запорізькій області до відповідача ПАТ «Запоріжсталь» про стягнення шкоди, заподіяної порушеннями природоохоронного законодавства»;
 • Договір № № 82/381 від 13.04.2018 з ПАТ ДТЕК «Західенерго» на тему «Участь фахівця УКРНДІЕП у судовій інженерно-екологічній експертизі у справі № 813/3812/17 Львівського окружного адміністративного суду за позовом ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» до відповідача Державного агентства водних ресурсів України про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії».
 • Висновок судово–екологічної експертизи по справі № 2а-12227/11/1370 Львівського окружного адміністративного суду за позовом ПАТ «ДТЕК “Західенерго”» до Державної екологічної інспекції у Львівській області про визнання неправомірними дій та скасування частково припису. За договором № 868/1.5 від 24.09.2012 з ПАТ „ДТЕК  Західенерго”.
 • Висновок судової експертизи правильності розрахунку розміру збитків, заподіяних державі в результаті порушення ПП «Лора» законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, по справі № 2а-11169/11/0170/23 Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим.

Напрямок 5. Дослідження проблем імплементації вимог екологічного законодавства ЄС в українське водне законодавство.

 • Розроблення наукових рекомендацій щодо законодавчого регулювання скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України, адаптованого до права ЄС, та остаточної редакції правил охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення. Розроблення наукових рекомендацій щодо законодавчого регулювання скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України, адаптованого до права ЄС. Том 1; звіт про НДР (остаточний) / Харків. УКРНДІЕП : керівн. В.І. Уберман. – № ДР 0118U000520. Х., 2018. – 260 с.
 • Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС : звіт про НДР (остаточний) / Харків. УКРНДІЕП ; керівн. В.І. Уберман; викон. В. С. Кресін [та ін.]. – № ДР 0117U001484. – Х., 2017. – 265 с.
 • Розроблення змін та доповнень до «Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» та «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 : звіт про НДР (заключний) / Харків. УКРНДІЕП : керівн. В.І. Уберман. – № ДР 0116U006614. Х., 2016. – 160 с.
 • Розроблення наукового обґрунтування змін підходів екологічного оподаткування, змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти : звіт про НДР (заключний) / Харків. УКРНДІЕП : керівн. В.І. Уберман. – № ДР0116U006613. Х., 2016. – 153 с.
 • Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо реалізації екологічної політики із застосуванням методів екологічного обліку та аналізу інтегрованих екологічних показників згідно з міжнародними стандартами : звіт про НДР (заключний). Розділ 1 / Харків. УКРНДІЕП : № ДР0115U004535. Х., 2015. – 155 с.

 

Основні публікації

 1. Баранник В.А., Кресин В.С. Расчет локального влияния сосредоточенного выпуска сточных вод на качество воды водоема. // Водоохранные комплексы речных бассейнов: Сб. научн. тр. – Харьков: ВНИИВО, 1985. – С. 101-106.
 2. Кресін В.С.  Критерії оцінки впливу точкових джерел забруднення на стан морського середовища Азовського моря / Кресін В.С., Брук В.В., Баранник В.О. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2004. – С.66-78.
 3. Кресин В.С. Оценка экологической уязвимости украинской части прибрежных зон Азовского и Черного морей / Кресин В.С., Брук В.В., Баранник В.А. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2007. – С.76-90.
 4. В. С. Кресін, С. М. Остроумов, О. М. Лесов. Пропозиції щодо вдосконалення нормування скидів забруднюючих речовин у річкові системи // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. -Харків, 2011. – Вип. XXXIII. – C. 99-110.
 5. В. С. Кресін, С. М. Остроумов. Прогнозування якості води річкових систем з урахуванням точкових та дифузних джерел і стоків води // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. /УкрНДІЕП. -  Харків, 2008. – Вип. XXX. – C. 63-81.
 6. В. С. Кресін, О. М. Лесов, С. М. Остроумов. Нові підходи до басейнового принципу встановлення гранично допустимих скидів речовин у річкові системи //  Захист довкілля від антропогенного навантаження: зб. наук. пр. – Харків – Кременчук: ПП “Швидка”, 2007. – Вип. 14 (16). – С. 70-82.
 7. В. С. Кресін, С. М. Остроумов, О. М. Лесов. Пропозиції щодо вдосконалення нормування скидів забруднюючих речовин у річкові системи // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. -Харків, 2011. – Вип. XXXIII. – C. 99-110.
 8. В. С. Кресін, С. М. Остроумов, О. М. Лесов. Використання принципу суперпозиції концентрацій та формул Фролова для розрахунку максимальної концентрації у контрольному створі сукупності випусків зворотних вод // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. -Харків, 2009. – Вип. XXXI. – C. 133-143.
 9. С. М. Остроумов, В. В. Брук. Розрахунок і оптимізація режиму періодичного скидання зворотних вод з накопичувача у річку // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. -Харків, 2017. – Вип. 39. – C. 204-218.
 10. С. М. Остроумов. Розрахунок та оптимізація багатоетапного режиму скидання зворотних вод з накопичувача у річку // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. -Харків, 2018. – Вип. 40. – C. 176-187.
 11. Кресин В. С., Лавриненко Л.И., Еременко Е.В., Воронцова Г.И. Исследование причин заиливания  Тараньей бухты Азовского моря // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2012, вип. XXXIV. С. 81-92.

 12. Кресин В. С., Брук В.В., Макаровский Е.Л. ГИС- моделирование процессов загрязнения речных вод металлами // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2013, вип. XXXV. С. 40-50.

 13. Еременко Е.В., Кресин В. С. Cистематизация  обобщения  коэффициентов  экологической  модели  для  повышения  точности  расчетов качества  воды  водохранилища // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2014, вип. XXXVI. С. 47-57.

 14. Анищенко Л.Я, Кресин В. С., Свердлов Б.С. Сравнительная комплексная экологическая оценка вариантов очистки от ила общественного пляжа пгт Ялта Донецкой области // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2014, вип. XXXVII. С. 23-46.

 15. Кресин В. С., Брук В.В. Оценка качества поверхностных вод в районе  предполагаемой добычи сланцевого газа в Харьковской области // Зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2015, вип. XXXVI. С. 19-32.

 16. Гриценко А. В., Кресін В. С. Удосконалення правил охорони поверхневих вод Eкраїни від забруднення зворотними водами // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2016, вип. XXXVII.

 17. Уберман В. І. Сучасні вимоги до методичного забезпечення розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-14 вер. 2018 р.) / УКРНДІЕП. – ФОП Столярова І.П., 2018. – С. 325–331.
 18. Уберман В. І. Проблеми апроксимації українського водного законодавства до екологічного права ЄС / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-14 вер. 2018 р.) / УКРНДІЕП. – ФОП Столярова І.П., 2018. – С. 332–338.
 19. Уберман В. І. Проблемы экологического налогообложения сбросов загрязняющих веществ. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2016. – Вип. XXXVIII. – С. 152–168.
 20. Уберман В. І. Дослідження інженерно-екологічного статусу водойм-охолодників теплових електростанцій / Research of engineering and environmental status of water-reservoirs-coolers of thermal power plants : Зб.  тез наукових доповідей Х-ї міжн. наук.-метод. конф. та Міжн. конф. EAS «Безпека людини у сучасних умовах» 6 – 7 грудня 2018 р., НТУ «ХПІ». – Харків, 2018. – С. 64–65
 21. Уберман В. І. Апроксимація законодавчого регулювання якості поверхневих вод України до права ЄС / Монографія «Проблеми та перспективи розвитку правових систем України і країн ЄС: порівняльний аналіз». Польща. – 20 стр.
 22. Уберман В. І. Стан та шляхи переходу України до європейського регулювання скидання забруднюючих речовин / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма VІ Всеукр. наук.-техн. конф. (м. Суми, 16–19 квітня 2019 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2019. – С. 186–187.
 23. Уберман В. І. Еколого-правові особливості імплементації Україною законодавства ЄС про регулювання скидання забруднюючих речовин / Міжн. наук.-практ. конф. «Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС» м. Мішкольц, Угорщина 19–20 квітня 2019 р.
 24. Уберман В. І. Апроксимація української системи регулювання якості поверхневих вод до права ЄС / Int. sci. and pract. Conf. «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, January 25–26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 271–274.
 25. Уберман В. І. Аппроксимация водного законодательства Украины к праву ЕС и экологическая безопасность водопользования / Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України: зб. тез допов. наук.-практ. конф. (чотирнадцяті марзеєвські чит.). Вип. 18 11-12 жовтня 2018 р., оргкомітет А. М. Сердюк (гол.) [та ін.]. – К.   : «Рекл. агент. TR Studio», 2018. С. 65–67.
 26. Уберман В. І. Українська система визначення, оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2018. – Вип. 40. – С. 197–212.
 27. Уберман В. І. Целевые и эколого-химические требования к разработкам нормативов сбросов загрязняющих веществ / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. стат. XIII міжн. наук.-практ. конф., м. Харків, 11–15 вер. 2017. УКРНДІЕП, Х. : Райдер, 2017. С. 384–390.
 28. Уберман В. І. Інженерно-екологічна експертиза аварійних емісій зі шламонакопичувачів металургійних підприємств / Int. sci. and pract. сonf. «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21–22, 2018. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 10–14.
 29. Уберман В. І. Екологічний норматив якості вод в Україні: необхідність і наслідки відсутності / 5-й Міжн. конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.  Збалансоване природокористування». Львів, 26–29 вересня 2018 року : зб. матеріалів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – С. 19.
 30. Уберман В. І. Апроксимація української системи визначення, оцінювання та регулювання якості поверхневих вод до права ЄС : Сталий розвиток – стан та перспективи: Матер. Міжн. наук. симп. SDEV‘2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів –Славське, Україна); – Львів; Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February – 3 March 2018, Lviv – Slavske, Ukraine). – Lviv: Національний університет  «Львівська політехніка», 2018. – С. 63 – 66.
 31. Уберман В. І. Регулирование водопользования в Украине. Замена концепции. Части I, II // БизнесИнформ.- № 2.- 2000.- С.54-59; № 3.- 2000.- С.59-67.
 32. Уберман В. І. Регулирование качества поверхностных вод в Украине: легитимность и методическая корректность // БизнесИнформ.- № 11-12.- 1999.- С.110-115. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.eco911.ru/public/envprot/ regulirovanie-kachestva-poverhnostn.
 33. Уберман В. І. Судебная експертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2017. – Вип.39. – С. 240–260.
 34. Уберман В. І. Принципы перехода Украины к европейскому регулированию сбросов загрязняющих веществ / Межд. научн-техн. конф. “Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии” 25–26 апреля 2019 г. Могилев,  Беларусь.
 35. Уберман В. І. Оптимізація розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11—15 вересня 2017 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2017. — С. 391-396.
 36. Уберман В. І. Целевые и эколого-химические требования к разработкам нормативов сбросов загрязняющих веществ / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11—15 вересня 2017 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2017. — С. 384-390.
 37. Брук В.В., Гычка Ю.А. Учет вариации вертикальной турбулентной диффузии при расчете кратности разбавления возвратных вод. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: вд “Райдер” , 2018, вип. 40. С. 42-53.
 38. V. Brook, S. Kovalenko. Improvement of periodic distribution of water resources routine considering the assimilative capacity of a recipient river. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека».  5(1/2019). 2019. С.38-46.
 39. Брук В.В., Клочко Т.А., Гычка Ю.А. Оценка влияния сточных вод комбината «Азовсталь» на качество морских вод. Экология и промышленность. №1. 2019. С.23-27.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Український центр екології моря, м. Одеса;
 • ПрАТ «Укрводпроект», м. Київ;
 • НАЕК «Енергоатом», м. Київ.