30.05.23

(057) 702-15-92

Діяльність УКРНДІЕП

 

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»  (УКРНДІЕП) є однією з провідних наукових організацій у системі охорони навколишнього природного середовища України і підпорядкований Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля України).

 

Предметом діяльності УКРНДІЕП є:

 • фундаментальні та прикладні наукові дослідження в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки;
 • виконання дослідно-конструкторських, проектних, проектно-пошукових робіт, створення та впровадження зразків нової техніки і технології, вимірювальних приладів та комплексів, у тому числі для систем екологічного моніторингу;
 • розроблення і впровадження інформаційно-вимірювальних та інформаційно аналітичних систем у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • координація виконання комплексних робіт національного та міжнародного рівня;
 • екологічна оцінка та наукове обґрунтування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;
 • експертно-екологічна діяльність, екологічний аудит;
 • розроблення екологічних програм різного рівня, схем з метою обґрунтування природоохоронних заходів, визначення джерел та обсягів їх фінансування;
 • розроблення проектів нормативних документів;
 • розроблення обґрунтовуючих документів для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • розроблення проектів нормативів гранично допустимих скидів шкідливих речовин, проектів екологічних нормативів стану навколишнього природного середовища, паспортизація відходів, тощо;
 • розроблення проектів нормативів утворення та накопичення відходів;
 • розроблення проектів нормативів поводження з відходами;
 • розроблення та впровадження методів тестування (у т. ч. методів біотестування) для визначення загальної токсичності різних категорій вод, донних відкладень, ґрунтів і відходів;
 • видавнича діяльність;
 • навчання та підвищення кваліфікації фахівців;
 • проведення конференції та семінарів;
 • міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у межах своєї компетенції;
 • впровадження та розповсюдження результатів своєї діяльності.