21.04.19

(057) 702-15-92

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень

 

 

Завідувач лабораторії

Калініченко Олена Олексіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-16-04

E-mail:  ecolog525@ukr.net

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень УкрНДІЕП створена в 1971 р. для розв’язання науково-технічних задач у галузі екології та екологічної безпеки. Співробітники лабораторії виконали більше 150 науково-дослідних робіт, взяли участь у більш ніж 25 наукових конференціях, видали понад 170 наукових праць.

 

Основні напрямки діяльності

1. Нормативно-методичне і метрологічне забезпечення вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів.

2. Ідентифікація і кількісне визначення показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Нормативно-методичне і метрологічне забезпечення вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів

Лабораторія виконує функції головної організації метрологічної служби Мінприроди України, забезпечує методичні і нормативні основи природоохоронної діяльності, володіє  банком нормативно-методичної документації, у т.ч. методик виконання вимірювань.

Лабораторія

 • виконує розробку й атестацію методик виконання вимірювань показників складу і властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів (на замовлення різних відомств і підприємств розроблено понад 250 методик);
 • організує й проводить міжлабораторні зіставлення результатів вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля для широкого кола еколого-аналітичних лабораторій України (наказом УкрЦСМ № 295 від 18.10.2001 р. призначена і зареєстрована незалежним координатором);
 • виступає третьою стороною при розв’язанні конфліктів між контролюючими органами і підприємствами-природокористувачами;
 • проводить науково-практичне навчання з питань хіміко-аналітичного контролю об’єктів довкілля, скидів, викидів, відходів і його метрологічного забезпечення.

 

Напрямок 2. Ідентифікація і кількісне визначення показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів

Лабораторія має великий досвід еколого-аналітичних досліджень на основі ідентифікації і кількісного визначення показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів, у т.ч. виконує:

 • відбір проб і визначення показників складу та властивостей води (поверхневої, підземної, зворотньої, питної та ін.), донних відкладень, грунту, відходів, атмосферного повітря, викидів у атмосферне повітря, повітря робочої зони згідно з галуззю атестації на право виконання вимірювань;
 • встановлення складу і класу небезпеки різноманітних відходів (Премікс, 2007 р.; виробничі відходи заводу «Південкабель», 2009 р.; кислі гудрони ВАТ «Львівський дослідний нафто маслозавод», 2010 р.; технологічні відходи ТОВ «Елга», м. Шостка, 2010 р.; відходи мононітрохлорбензолу ДП «Горлівський хімічний завод», 2011 р.; забруднене поліхлорбіфенілами трасформаторне масло, 2013 р.; непридатні до використання агрохімікати, 2013 р., та ін.);
 • оцінювання стану територій (майданчик будівництва об’єкта утилізації та спалювання порожніх корпусів ракетних двигунів на ПХЗ, 2011 р.; територія підземних могильників токсичних промислових відходів ДП «Горлівський хімічний завод», 2012 р.; територія несанкціонованого складування відходів на бортах Домбровського кар’єру, 2012 р., та ін.);
 • оцінювання впливу технологій і забруднюючих речовин на навколишнє середовище на основі вивчення процесів деструкції, сорбції і десорбції;
 • ідентифікацію та визначення органічних сполук, що є компонентами нафтопродуктів, парфумерних композицій, харчосмакових добавок, ефірних олій, лакофарбових матеріалів, композицій для просочення деревних плит, агрохімікатів, стічних вод та відходів різноманітних виробництв тощо.

Лабораторія укомплектована сучасним високоефективним устаткуванням, у т.ч.:

 • 2-ма газовими хроматографами-масспектрометрами – Agilent 5973N (з приставкою статичного парофазного введення проб для ідентифікації та визначення летких та напівлетких органічних сполук) та Agilent 5975 (для аналізу підготовлених екстрактів органічних забруднювачів із різних об’єктів; додатково оснащений двоканальним полуменево-фотометричним детектором на фосфор і сірку);
 • 2-ма рідинними хроматографами – Agilent 1100 2D LC та Agilent 1100 3D LC (дозволяє в процесі хроматографічного аналізу отримувати повний спектр сполук в області UF-VIS);
 • хроматографами «Цвет 500» для визначення пестицидів та інших органічних сполук;
 • атомно-абсорбційним спектрофотометром Z-8000 фірми “Ніtасhі” з полуменевою та електротермічною атомізацією для визначення важких металів;
 • фотоелектроколориметрами КФК-3, КФК-2;
 • атомно-флуоресцентними аналізаторами – Millennium Merlin (для визначення миш’яку, селену) і Millennium Excalibur (для визначення ртуті);
 • рН-метрами й іономірами, та ін.

Лабораторію атестовано на право виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № 100-4150/2011 від 08.08.2011 р., дійсне до 25.07.2015 р.).

За 2001 – 2012 рр. розроблено та атестовано 194 методик виконання вимірювань (МВВ) показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів; дивись увесь перелік МВВ.