19.09.21

(057) 702-15-92

Проведення конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Відбулась XVІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" на базі науково-дослідної у станови "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"  за основними напрямами роботи:

  • регіональні екологічні проблеми;
  • радіоекологічна безпека;

  • охорона та раціональне використання водних об’єктів;

  • переробка промислових та побутових відходів;

  • моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища;

  • охорона атмосферного повітря;

  • екологічно чисті енергозберігаючі технології.

 

 На прохання учасників конференції розміщуємо презентації наукових доповідей.

Барбашев С.В. Использование аналитических возможностей масс – спектрометрии вторичных ионов для элементного анализа компонентов природной среды в районах расположения ядерных установок и целей гарантий МАГАТЭ

Барбашев С.В.  Оценка радиационного риска внешнего облучения населения на основе данных о радиоёмкости почвенного слоя, загрязненного радионуклидами

Варламов Г.Б. Особливості досягнення високих показників ефективності роботи систем охолодження обчислювальних комплексів

Варламов Г.Б  Экономические и экологические аспекты использования биомассы в процессе энергопроизводства

Васютинская Е. А.Экологическая урбанизация как фактор возникновения чрезвычайных ситуаций в регионах Украины

Жук В.М. Особливості застосування методики визначення масивів поверхневих вод

Карлюк А. А. Вплив озер Лиманської групи на формування якості води річки Сіверський Донець

Кімінчиджи М.І. Вплив екологічних аспектів урбанізації на специфіку використання водних ресурсів в регіонах України

Тараненкова В.В. Нові біорецептивні доломітові будівельни матеріали як основа для створення біобетонів для озеленення міських споруд

Цитлішвілі К.О.  Дослідження впливу екологічних чинників на перетворення азотвмісних сполук іммобілізованим мікробіоценозом при обробці стічних вод в лабораторному біореакторі у проточних умовах

 

  З повагою,   Оргкомітет

 

Адреса оргкомітету конференції:

61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6, УКРНДІЕП

Тел. (057)702-16-01,

E-mail: nti.usriep@gmail.com