31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія охорони атмосферного повітря та систем управління відходами

 

 

Завідувач лабораторії

канд. техн. наук, доцент

Жуковський Тимофій Федорович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-81

E-mail: gtf.niiep@gmail.com

 

До складу лабораторії входить:

Сектор розробки систем управління відходами

Сектор дослідження технологічних викидів забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту

 

Загальна характеристика

Лабораторія аналізу стану повітряного басейну, розробки нормативної природоохоронної документації та повітряноохоронних заходів УкрНДІЕП створена в 1997 р. для розв’язання науково-технічних задач у галузі охорони атмосферного повітря. Співробітники лабораторії виконали більше 100 дослідницьких і науково-технічних робіт. На теперішній час у числі співробітників лабораторії 2 кандидата технічних наук. Співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 60 наукових конференціях; опубліковано більше 100 наукових робіт.

Лабораторія має ліцензії і дозволи на здійснення природоохоронної діяльності:

 

Основні напрямки діяльності

 1. Інвентаризація джерел пилогазових викидів в атмосферу і розробка  обґрунтовуючих матеріалів для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Паспортизація вентиляційних систем і  пилогазоочисних установок (ПГУ). Оцінка ефективності ПГУ. Розробка заходів і рекомендацій зі зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу.
 2. Підготовка матеріалів для проходження процедури ОВД (оцінки впливу на довкілля) об'єктів, що споруджуються і реконструюються .
 3. Еколого-експертна оцінка проектів і небезпечних об’єктів та підприємств.
 4. Проведення інструментальних вимірів і еколого-теплотехнічних випробувань казанових агрегатів.
 5. Розробка нормативно-правової документації в галузі охорони атмосферного повітря.
 6. Проведення пусконалагоджувальних робіт на паливовикористовуючому устаткуванні.
 7. Розрахунок екологічного податку для підприємств.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Інвентаризація джерел пилогазових викидів в атмосферу і розробка  обґрунтовуючих матеріалів для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Паспортизація вентиляційних систем і  пилогазоочисних установок (ПГУ). Оцінка ефективності ПГУ. Розробка заходів і рекомендацій зі зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу

За 1997–2019 рр. виконано більше 100 робіт з інвентаризації джерел пилогазових викидів в атмосферу і розробки обґрунтовуючих матеріалів для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу для підприємств м. Харкова та інших міст України, у тому числі для Харківського заводу «Світло шахтаря», Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод», ВАТ «Харківський тракторний завод», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Гума» (м. Київ),  ПАТ «Крафт Фудз Україна» (м. Тростянець, Сумська обл.), ВАТ «Чернігівське хімволокно» (м. Чернігів), ПАТ «Кримський ТИТАН» (м. Армянськ), ДП «Придніпровська залізниця» (м. Дніпропетровськ), ДП НВК «Фотоприлад» (м. Черкаси), ДП «Хімпром» (м. Первомайськ, Харківська обл.), КП КГ «Харківкомуночиствод», СВД ТОВ „ЕКІНА” (м. Алмазна, Луганська обл.), для котелень і ТЕЦ комунального підприємства «Харківські теплові мережі», АГНКС Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської і Херсонської областей, ПАТ "ПІВДЕНКАБЕЛЬ".

Проведено паспортизацію вентиляційних систем і розроблено паспорти пилогазоочисних установок для таких підприємств, як ЗАТ «Харківський вагонобудівний завод», Харківський завод шампанських вин, ЗАТ «Будіндсервіс»,  ПАТ «Крафт Фудз Україна» (м. Тростянець, Сумська обл.), ТОВ "Здоров'я" та інших підприємств.

Розроблено заходи і рекомендації зі зменшення викидів забруднюючих речовин для ПАТ «Крафт Фудз Україна» (м. Тростянець, Сумська обл.), ПАТ «Кримський ТИТАН» (м. Армянськ) та ВАТ «Бром» (м. Красноперекопськ), ПАТ "ПІВДЕНКАБЕЛЬ".

Науково-дослідні роботи

У 2008–2010 рр. виконано комплекс досліджень процесу та надано оцінку рівня екологічної безпеки при використанні частини муніципальних відходів у якості альтернативного палива цементних печей.

У 2011 р. проведено науково-дослідну роботу «Дослідження процесу термічної переробки мулових осадів та оцінка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

У 2012 р. проведено дослідження процесу брикетування відходів виробництва феросиліцію на ЗАО «Конкрет» (м. Дніпродзержинськ).

У 2014 р. проведено дослідження процесу виплавки феросиліцію із використанням брикетів на СВД ТОВ "Екіна".

Напрямок 2. Розробка матеріалів ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) об'єктів, що споруджуються і реконструюються

Розроблено матеріали ОВНС для об'єктів, що споруджуються і реконструюються,  м. Харкова і Харківської області: ДП «Хімпром» (м. Первомайськ), ТОВ «Геолан» та інших підприємств.

Напрямок 3. Еколого-експертна оцінка проектів і небезпечних об’єктів та підприємств

Проведено еколого-експертну оцінку агломераційного виробництва ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь», енергетичного комплексу з виробництва електроенергії на біопаливі ЗАТ «Дніпроенергоресурс».

Напрямок 4. Проведення інструментальних вимірів і еколого-теплотехнічних випробувань казанових агрегатів

Інструментальні виміри й еколого-теплотехнічні випробування проводилися для ТОВ «ТЦРП Роганського промвузла», ДП «Харківський дослідний цементний завод», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» та ін.

Напрямок 5. Розробка нормативно-правової документації в галузі охорони атмосферного повітря

Розроблено інструкцію про проведення  інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

  

Основні публікації 

 1. Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посіб. / О. І. Бондар, О.Г. Татаріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський та ін. – К. : Інрес, 2006. –264 с.
 2. Жуковский Т.Ф. Экологическая оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве керамического кирпича / Жуковский Т.Ф.,Горбань Н.С., Гутков Г.В. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2008. – №6/4 (36). – С. 56-58.
 3. Оценка уровня экологической безопасности при использовании части муниципальных отходов в качестве альтернативного топлива цементных печей / Жуковский Т.Ф., Гутков А.В., Гриценко А.В., Щеблыкин С.В. // Экология и промышленность, 2009. – №1. – С. 41-45.
 4. Жуковский Т.Ф. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при обжиге известняка в шахтной печи / Жуковский Т.Ф., Дунаев А.В., Карманов С.А. // Экология и промышленность, 2009. – №4. – С. 34-37.
 5. Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виробництві амофосфатних добрив та сірчаної кислоти / Жуковський Т.Ф., Крохмальова В.В., Юхно В.І., Грендач В.М., Прозорова А.М. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2010. – С. 163-168.
 6. Жуковский Т.Ф.. Оптимизация технологических параметров гранулирования и обжига ванадийсодержащих отходов производства /Жуковский Т.Ф., Ягольницкая С.А. // Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов : XVIII Междунар. науч.-практ. конфер. : сб. науч. ст. в 2-х т. / УкрГНТЦ «Энергосталь». – Х. : НТМТ, 2010. – Т.2. – С. 443 – 446.
 7. Жуковський Т.Ф. Дослідження пилогазових викидів у атмосферне повітря при виплавці феросиліцію в печах постійного струму  / Жуковський Т.Ф., Проценко О.Л. // Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України : VII Всеукр. наук.-практ. конфер. : зб. наук. ст. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – С. 3-6.
 8. Экологическая оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при термической утилизации иловых осадков / Жуковский Т.Ф., Топчий В.Н., Юхно В.І., Проценко Е.Л.// Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки : зб. наук. ст. УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2011. – С. 212-219.
 9. Озеленення санітарно-захисної зони як напрямок підвищення екологічної безпеки (на прикладі СВД ТОВ фірми „ЕКІНА”) / Жуковський Т.Ф., Юхно В.І., Борисенко С.Л., Коваль Н.М., Проценко О.Л. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер,  2012. – т. 2 – С. 172-176.
 10. Жуковський Т.Ф. Брикетування відходів виробництва феросиліцію /Жуковський Т.Ф., Проценко О.Л. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, №1/8 (61). – 2013. – С. 4-8.
 11. Обґрунтування актуальності розробки методики віднесення відходів до небезпечних. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки»: зб. тез доп., Кременчук, 6-8 жовтня 2015 р.– Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 43.
 12. Актуальність питання розробки національного переліку відходів, гармонізованого із Європейським списком відходів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки»: зб. тез доп., Кременчук, 6-8 жовтня 2015 р.– Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 44.
 13. Впровадження в Україні європейського підходу до класифікації відходів.Технологічний аудит та резерви виробництва. - № 4/3 (30). – 2016. – С. 27-32.
 14. The introduction of a unified national approach to classification procedure of wastes to hazardous. Metallurgical and Mining Industry, – №7. – 2016. –– S. 24–29.
 15. Перспективи поводження з відходами у м. Харкові. Збірник наукових праць ХІІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». – Харків: УКРНДІЕП, 2016. – С. 101-104.
 16. Актуальні аспекти визначення побічних продуктів нехарчової промисловості. Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки». Випуск 40 – Харків: УКРНДІЕП, 2018. – С. 141-147.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Північно-Східний науковий центр НАН України, м. Харків;
 • Національний технічний університет «ХПІ»;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • УкрДНТЦ «Енергосталь», м. Харків.