31.03.23

(057) 702-15-92

Сектор розробки систем управління відходами

 

Завідувач сектору

Ткачова Олена Володимирівна

 

 Тел. +38 (050) 504 93 16 

E-mail:  tkachov2007@bigmir.net

 

Загальна характеристика

 

Сектор розробки систем управління відходами входить до складу лабораторія аналізу стану повітряного басейну, розробки нормативної природоохоронної документації та повітряноохоронних заходів УКРНДІЕП. Сектор створено у 2015 році з метою імплементації європейського законодавства у галузі відходів у зв’язку з ратифікацією Україною «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також для запровадження науково-технічного регулювання поводження з відходами на загальнодержавному, регіональному та локальному (суб’єкти господарювання) рівнях.   

 

Основні напрямки діяльності

 1. Створення нормативних документів у галузі відходів на державне замовлення.
 2. Створення нормативних документів з імплементації європейського законодавства у галузі відходів.

 3. Розробка нормативно-технічних документів для суб’єктів господарювання по напрямкам:

  • Розробка декларації відходів.

  • Визначення небезпечних властивостей відходів у відповідності з європейськими нормами.

  • Проведення ідентифікації відходів.
  • Проведення інвентаризації відходів.

  • Розробка реєстрової картки об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ та ООУВ).

  • Розроблення систем управління відходами.

  • Надання інформаційно-консультаційних послуг з дотримання вимог чинного законодавства у галузі відходів, у т.ч. проведення науково-практичних тренінгів з питань екологічно безпечного поводження з відходами.

 

Основні виконані роботи:

2015 рік

НДР «Розроблення методик віднесення відходів до небезпечних»;

НДР «Розроблення переліків відходів за ступенем їх небезпечності».

2016 рік

НДР «Розробка Порядку розроблення, подання та реєстрації Декларації щодо відходів з урахуванням основних принців європейської політики у галузі відходів»;

НДР «Розроблення Порядку створення та ведення Реєстрів суб’єктів господарювання, які отримали  Дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами».

2017 рік

НДР «Розроблення положення про побічні продукти на вимогу рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та скасування деяких директив».

2018 рік

НДР «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів» (проміжний).

Проведено  інвентаризацію відходів, які утворюються на ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ».

 

Основні публікації

2015 рік

  1. Обґрунтування актуальності розробки методики віднесення відходів до небезпечних. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки»: зб. тез доп., Кременчук, 6-8 жовтня 2015 р.– Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 43.
  2. Актуальність питання розробки національного переліку відходів, гармонізованого із Європейським списком відходів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки»: зб. тез доп., Кременчук, 6-8 жовтня 2015 р.– Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 44.

2016 рік

  1. Впровадження в Україні європейського підходу до класифікації відходів.Технологічний аудит та резерви виробництва. - № 4/3 (30). – 2016. – С. 27-32.
  2. The introduction of a unified national approach to classification procedure of wastes to hazardous. Metallurgical and Mining Industry, – №7. – 2016. –– S. 24–29.
  3. Перспективи поводження з відходами у м. Харкові. Збірник наукових праць ХІІ  Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». – Харків: УКРНДІЕП, 2016. – С. 101-104.

2019 рік

Актуальні аспекти визначення побічних продуктів нехарчової промисловості. Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки». Випуск 40 – Харків: УКРНДІЕП, 2018. – С. 141-147.

У квітні 2019 року проведено науково-практичний тренінг на тему «Поводження з відходами на виробництві Вимоги чинних нормативно-правових документів у сфері поводження з відходами».

 

 Інформаційно - консультаційні послуги господарювання у сфері екології

     

 

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

(057) 702-15-81 або на електронну адресу: gtf.niiep@gmail.com