27.05.20

(057) 702-15-92

Міжнародна діяльність

 

Міжнародне співробітництво

УКРНДІЕП співпрацює

з іноземними державами:

 • Канада (Міжнародний центр досліджень і розвитку);
 • Велика Британія (Університет м. Плімут; Компанія «ERM Ltd»);
 • Білорусь (Міністерство природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь; НАН Білорусі; ЦНДІКІВР);
 • Німеччина (Інститут охорони та відновлення водних ресурсів (WASY); Саксонська академія менеджменту);
 • Словаччина (Словацький гідрометеорологічний інститут);
 • США (Агентство з охорони навколишнього середовища США);
 • Іспанія (Університет Гранади);
 • Угорщина (Інститут водних досліджень ВІТУКИ);
 • Австрія (Віденський технічний університет);
 • Нідерланди (Інститут управління водними ресурсами та очищення стічних вод RIZA);
 • Естонія (Університет м. Тарту);
 • Молдова (Науково-дослідний інститут «МолдоваВодоканалпроект»);

з міжнародними організаціями:

 • Програма розвитку ООН;
 • Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

 

Участь установи в міжнародних проектах

Фахівці установи брали участь в міжнародних проектах, розвитку співробітництва з зарубіжними країнами, організації конференцій, семінарів, робочих зустрічей експертів.

 • Транскордонний діагностичний аналіз та Стратегічна програма дій для басейну р. Дніпро (Міжнародна програма ПРООН ГЕФ з екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро).
 • Розвиток регіональної системи управління промисловими відходами в Україні (Проект TACIS).
 • Програма спільного управління водними ресурсами річкових басейнів – моніторинг і оцінка якості води транскордонних річок – басейн р. Сіверський Донець (Проект TACIS).
 • Міжнародні експедиційні дослідження транскордонних ділянок басейну р. Дніпро на території України, Росії та Білорусі (Міжнародний центр досліджень і розвитку, Канада).
 • Інтегроване управління водними ресурсами в басейні р. Сіверський Донець (Українсько-Данський проект).
 • Розвиток транскордонного співробітництва та стійкого управління басейном р. Дністер (Проект ОБСЄ).
 • Поліпшення системи спостереження в річковому басейні з метою підвищення ефективності контролю якості вод на прикладі басейну р. Південний Буг (Програма INTAS).
 • Екологічний аудит промислових підприємств, що є значними джерелами забруднення навколишнього природного середовища (Проект Світового Банку).
 • Підготовка інвестиційного проекту «Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові» (підготовка техніко-економічного обґрунтування, ОВНС, екологічний аналіз) (Проект ЄБРР/ ММР).
 • Накопичення і збереження тритію у філосилікатах і мінеральних сумішах для захисту навколишнього середовища (Програма ІNTAS).
 • Вплив зміни клімату на гідрологічний режим і водні ресурси в Європі. Міжнародна екологічна програма (РЕКО).
 • Розвиток екологічно безпечної енергетики (Проект TEMPUS-TACIS).
 • Стандарти екологічного менеджменту для підприємств (Проект ТACIS).
 • Дослідження мережі моніторингу поверхневих вод нових незалежних держав за критеріями єдиної Європейської мережі (Програма EUROWATERNET).
 • Підтримка країн СЄКЦА в галузі моніторингу якості та кількості водних ресурсів (Проект ЄЕА ООН).
 • Створення комплексної системи радіаційного контролю і раннього попередження в Чорнобильській зоні відчуження (Проект ТACIS).
 • Удосконалення вищої освіти в галузі  природоохоронного  менеджменту (Проект TEMPUS-TACIS).
 • Удосконалення Чорноморської наукової мережі (Проект FР-7).
 • Удосконалення можливостей системи спостережень і підтримки прийняття рішень на водозбірному басейні Чорного моря, що підтримують стійкий розвиток (Проект FР-7).
 • Брали участь в міжнародних робочих зустрічах та зустрічах експертів, рамках Проекту створення глибоководного судового ходу в українській частині дельти Дунаю міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України» – 2017  
 • В рамках співробітництва із Республікою Білорусь у 2017 р. проводився моніторинг стану Шацьких озер в районі Хотиславського кар’єру.

УКРНДІЕП вносив свої пропозиції на отримання міжнародних грантів за наступною тематикою:

 • «Nuclear Fuel Cycle Facilities Remote Monitoring using Unmanned Aerial Vehicle» («Віддалений моніторинг ядерних паливних циклів за допомогою безпілотного літального апарата») (січень 2017 р.);
 • «Use of long-lived radionuclides for dating very old groundwaters» («Використання довгоживучих радіонуклідів для вивчення стародавніх підземних вод») (вересень 2017 р.);
 • «The global monitoring of nitrogen isotopes in atmospheric waters» («Глобальний моніторинг ізотопів азоту в атмосферних водах») (листопад 2017 р.).

 

За кожною з вищезазначених тем було надано пакет документів у міжнародні організації, із зазначенням наукового потенціалу співробітників УКРНДІЕП, що мають виконувати тему, наявності лабораторного оснащення та можливості проводити необхідні теоретичні та практичні дослідження. Представлені обґрунтування доводять, що УКРНДІЕП може бути базою для позитивної реалізації вищезазначених проектів. Наразі, очікуються результати по прийнятті рішень з можливості роботи УКРНДІЕП у рамках міжнародних грантів.