27.05.20

(057) 702-15-92

Абітурієнтам

2019

УКРНДІЕП оголошує прийом до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія» в 2019 році

Правила прийому до аспірантури науково - дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2019 році

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія» у 2019 році

 

2018

УКРНДІЕП оголошує прийом до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія» в 2018 році

Правила прийому до аспірантури науково - дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2018 році

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія»

 

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія»

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (галузь знань 10 – «природничі науки», спеціальність 101 – «екологія»)

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльност

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Навчальний план та пояснювальна записка до нього

Навчальний план