25.02.20

(057) 702-15-92

Бiблiотека аспірантам

Еколого - економічні основи природокористування

Вказiвки з виконання контрольних робiт Еколого-економічні основи природокористування

Вказiвки з самостійної роботи Еколого-економічні основи природокористування

Екзаменаційні білети Еколого-економічні основи природокористування

Залік Еколого-економічні основи природокористування

Комплексні контрольні роботи Еколого-економічні основи природокористування

Курс лекцій Еколого-економічні основи природокористування

Навчальна програма Еколого-економічні основи природокористування

Плани практичних занять Еколого-економічні основи природокористування

Пояснювальна записка до ККР Еколого-економічні основи природокористування

Робоча програма Еколого-економічні основи природокористування

Іспит Еколого-економічні основи природокористування

Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища

Білети ККР Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища

Залік Математичне моделювання процесів забруднення навколишнього природного середовища

Контрольні роботи Математичне моделювання процесів забруднення навколишнього природного середовища

Курс лекцій Математичне моделювання процесів забруднення навколишнього природного середовища

Навчальна програма Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища

Плани практичних занять Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища

Практикум Математичне моделювання процесів забруднення навколишнього природного середовища

Робоча програма Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього природного середовища

Самостійна робота Математичне моделювання процесів забруднення навколишнього природного середовища

Методика викладання у вищій школі

Cемінарські заняття Методика викладання у вищій школі

Комплексна конотрольна робота Методика викладання у вищій школі

Курс лекцій Методика викладання у вищій школі

Навчальна програма методика викладання у вищій школі

Пакет комплексних контрольних робіт Методика викладання у вищій школі

Пояснювальна записка до ККР Методика викладання у вищій школі

Робоча програма методика викладання у вищій школі

Тести Методика викладання у вищій школі

Самостійна робота Методика викладання у вищій школі

Методологія та методи наукового аналізу

Вказiвки самостійної роботи методологія та методи наукового аналізу

ККР бiлети методологія та методи наукового аналізу

ККР перелiк бiлетiв методологія та методи наукового аналізу

Пояснювальна записка до ККР  методологія та методи наукового аналізу

Програма навчальної дисципліни методологія та методи наукового аналізу

Робоча програма методологія та методи наукового аналізу

Титул пакет ККР методологія та методи наукового аналізу

Моніторинг навколишнього природного середовища

ККР Моніторинг навколишнього природного середовища

Контрольні роботи Моніторинг навколишнього природного середовища

Курс лекцій Моніторинг навколишнього природного середовища

Навчальна програма Моніторинг навколишнього природного середовища

Пояснювальна записка Моніторинг навколишнього природного середовища

Робоча програма Моніторинг навколишнього природного середовища

Самостійна робота Моніторинг навколишнього природного середовища

Практикум з наукової комунікації

ККР Практікум з наукової комунікації

Лекції 1 Практикум з наукової комунікації

Лекції 2 Практикум з наукової комунікації

Методичні вказівки  з організації самостійної роботи Практикум з наукової комунікації

Пакет ККР Практикум з наукової комунікації

Робочая програма Практикум з наукової комунікації

Радіаційна екологія

ККР Радіоційна екологія (білети)

Контрольні роботи Радіаційна екологія

Курс лекцій Радіаційна екологія

Навчальна програма Радіаційна екологія

Плани семінарських занять Радіаційна екологія

Пояснювальна записка ККР Радіаційна екологія

Робоча програма Радіаційна екологія

Самостійна робота Радіоційна екоогія

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Вказівки з самостійної роботи Системний аналіз якості навколишнього середовища

Комплект контрольних робіт Системний аналіз якості навколишнього середовища

Конспект лекцій Системний аналіз якості навколишнього середовища

Перелік білетів Системний аналіз якості навколишнього середовища

Плани семінарських занять Системний аналіз якості навколишнього середовища

Пояснювальна записка з організації замірів знань Системний аналіз якості навколишнього середовища

Програма навчальної дисципліни Системний аналіз якості навколишнього середовища 

Робоча програма навчальної дисципліни Системний аналіз якості навколишнього середовища

Стратегія сталого розвитку

Конспект лекцій Стратегія сталого розвитку

Навчальна програма Стратегія сталого розвитку

Пояснювальна записка ККР Стратегія сталого розвитку

Робоча навчальна програма Стратегія сталого розвитку

Самостійна робота Стратегія сталого розвитку

Семінарські заняття Стратегія сталого розвитку

Тести Стратегія сталого розвитку

Іспит Стратегія сталого розвитку

Філосовсько-методологічні основи наукових досліджень

Екзаменаційні білети з філософії

Іспит філософія

Методичні матеріали дисципліни "Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки"

ККР Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Навчальна програма Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Робоча програма Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Самостійна робота Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Тести модуля 1 Міжнародний досвід  забезпечення екологічної безпеки

Тести модуля 2 Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Іспит Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки

Конспект лекцій Міжнародний досвід забезппечення екологічної безпеки

Конспект семінарських занять Міжнародний досвід забезппечення екологічної безпеки