27.04.18

(057) 702-15-92

Міжнародна діяльність

 

Міжнародне співробітництво

УКРНДІЕП співпрацює

з іноземними державами:

 • Канада (Міжнародний центр досліджень і розвитку);
 • Велика Британія (Університет м. Плімут; Компанія «ERM Ltd»);
 • Росія (Міністерство природних ресурсів Росії; Інститут біології внутрішніх вод РАН; Державний гідрологічний інститут);
 • Білорусь (Міністерство природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь; НАН Білорусі; ЦНДІКІВР);
 • Німеччина (Інститут охорони та відновлення водних ресурсів (WASY); Саксонська академія менеджменту);
 • Словаччина (Словацький гідрометеорологічний інститут);
 • США (Агентство з охорони навколишнього середовища США);
 • Іспанія (Університет Гранади);
 • Угорщина (Інститут водних досліджень ВІТУКИ);
 • Австрія (Віденський технічний університет);
 • Нідерланди (Інститут управління водними ресурсами та очищення стічних вод RIZA);
 • Естонія (Університет м. Тарту);
 • Молдова (Науково-дослідний інститут «МолдоваВодоканалпроект»);

з міжнародними організаціями:

 • Програма розвитку ООН;
 • Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

 

Участь установи в міжнародних проектах

Транскордонний діагностичний аналіз та Стратегічна програма дій для басейну р. Дніпро (Міжнародна програма ПРООН ГЕФ з екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро).

 

Розвиток регіональної системи управління промисловими відходами в Україні (Проект TACIS).

 

Програма спільного управління водними ресурсами річкових басейнів – моніторинг і оцінка якості води транскордонних річок – басейн р. Сіверський Донець (Проект TACIS).

 

Міжнародні експедиційні дослідження транскордонних ділянок басейну р. Дніпро на території України, Росії та Білорусі (Міжнародний центр досліджень і розвитку, Канада).

 

Інтегроване управління водними ресурсами в басейні р. Сіверський Донець (Українсько-Данський проект).

 

Розвиток транскордонного співробітництва та стійкого управління басейном р. Дністер (Проект ОБСЄ).

 

Поліпшення системи спостереження в річковому басейні з метою підвищення ефективності контролю якості вод на прикладі басейну р. Південний Буг (Програма INTAS).

 

Екологічний аудит промислових підприємств, що є значними джерелами забруднення навколишнього природного середовища (Проект Світового Банку).

 

Підготовка інвестиційного проекту «Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові» (підготовка техніко-економічного обґрунтування, ОВНС, екологічний аналіз) (Проект ЄБРР/ ММР).

 

Накопичення і збереження тритію у філосилікатах і мінеральних сумішах для захисту навколишнього середовища (Програма ІNTAS).

 

Вплив зміни клімату на гідрологічний режим і водні ресурси в Європі. Міжнародна екологічна програма (РЕКО).

 

Розвиток екологічно безпечної енергетики (Проект TEMPUS-TACIS).

 

Стандарти екологічного менеджменту для підприємств (Проект ТACIS).

 

Дослідження мережі моніторингу поверхневих вод нових незалежних держав за критеріями єдиної Європейської мережі (Програма EUROWATERNET).

 

Підтримка країн СЄКЦА в галузі моніторингу якості та кількості водних ресурсів (Проект ЄЕА ООН).

 

Створення комплексної системи радіаційного контролю і раннього попередження в Чорнобильській зоні відчуження (Проект ТACIS).

 

Удосконалення вищої освіти в галузі  природоохоронного  менеджменту (Проект TEMPUS-TACIS).

 

Удосконалення Чорноморської наукової мережі (Проект FР-7).

 

Удосконалення можливостей системи спостережень і підтримки прийняття рішень на водозбірному басейні Чорного моря, що підтримують стійкий розвиток (Проект FР-7).