27.04.18

(057) 702-15-92

Наукові досягнення

 

Найбільш важливі науково-дослідні розробки

 

Національна програма екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води.

 

Державна цільова екологічна програма розвитку Криму «Екологічно безпечний Крим» на період 2011–2015 роки.

 

Загальнодержавні програми екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверський Донець, Дністер,  Південний Буг.

 

Міжрегіональна екологічна програма з охорони та використання вод басейну    р. Сіверський Донець.

 

Програма збереження малих річок Харківської області до 2016 року.

 

Регіональні системи управління промисловими відходами в Україні.

 

Проект Державної програми збереження біорізноманіття України.

 

Проект Державної цільової екологічної «Програми упорядкування водовідведення в населених пунктах України».

 

Концепція екологічного нормування.

 

Концепція та Державна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища України.

 

Концепція Державного кадастру природно-заповідного фонду України.

 

Оцінка впливу на навколишнє середовище будівництва глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти.

 

Програма комплексного екологічного моніторингу при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море.

 

Проект розширення, оптимізації меж та проведення зонування території Дунайського біосферного заповідника.

 

Розробка регіональних програм моніторингу довкілля.

 

Система моніторингу та раннього оповіщення при радіаційних аваріях.

 

Соціально-економічне та екологічне обґрунтування відновлення гідрологічного режиму озера Сасик.

 

Програма охорони довкілля в Харківській області з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів.

 

Науково-технічне обґрунтування та проектування біоінженерних очисних споруд для очищення стічних вод невеликих населених пунктів та окремих об’єктів – енергозберігаючі технології.

 

Встановлення нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування та гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод.

 

Технологія очищення висококонцентрованих стічних вод.

 

Гармонізація національних стандартів з питань екології водопостачання і водовідведення з міжнародними та європейськими.

 

Встановлення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств України.

 

Впровадження результатів досліджень

 

Реалізуються етапи Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води.

 

Узгоджуються та впроваджуються заходи, передбачені Державними програмами екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверський Донець, Дністер, Південний Буг, включаючи інвентаризацію джерел забруднення.

 

Впроваджено систему управління промисловими відходами «Криворіжсталь» (металургійне виробництво).

 

Упроваджено систему заходів щодо оптимізації території та охорони природних комплексів Дунайського біосферного заповідника.

 

Здійснюється постійний комплексний екологічний моніторинг при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море згідно з розробленою програмою.

 

Упроваджено в діяльність міністерств і відомств, які є суб’єктами державної системи моніторингу довкілля, низку нормативно-методичних документів та державних стандартів з питань моніторингу довкілля.

 

Розроблено, атестовано та затверджено понад 60 методик виконання вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в об’єктах навколишнього природного середовища.

 

Розроблено для органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ рекомендації щодо складу і змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище.

 

Розроблено технічні паспорти відходів для Маріупольського державного морського торговельного порту.

 

Упроваджено на ЦГЗК м. Кривий Ріг технологію знешкодження залишків нафтопродуктів у шламах мийки автотранспорту методом біодеструкції.

 

Проведено наукове обґрунтування та розроблено схеми технологічних рішень щодо реконструкції систем водовідведення (з урахуванням аварійних ситуацій) у м. Феодосія.

 

Розроблено та впроваджено проекти заходів щодо захисту та очищення підземних вод від нафтохімічного забруднення території розміщення об’єктів Кременчуцького нафтопереробного заводу.

 

Розроблено екологічний атлас та радіаційний паспорт Харківської області.

 

Проведено обстеження радіаційного стану територій м. Жовті Води і м. Дніпродзержинськ.

 

Проведено еколого-експертну оцінку проектів: «Першочергові заходи у зоні відчуження ЧАЕС», «Реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду», «Схема комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса», «Реконструкція Дніпровської водопровідної станції».

 

Розроблено і затверджено у Кабінеті Міністрів України Державну цільову екологічну програму розвитку Криму «Екологічно безпечний Крим» на період 2011–2015 рр.

 

Розроблено та затверджено оновлений проект міжрегіональної екологічної програми із оздоровлення р. Сіверський Донець на період до 2015 року (українська частина).

 

Розроблено та затверджено 25 державних стандартів охорони навколишнього природного середовища України з питань визначення токсичних властивостей методом біотестування різних категорій вод, ґрунтів, хімічних речовин та їх сумішей.

 

Упроваджено методику розрахунку збирання та використання природних недеревних рослинних ресурсів (лікарських, пряно-ароматичних, технічних тощо).

 

У 13 областях України впроваджено на різних стадіях (проектування, будівництво та експлуатація) понад 30 споруд для очищення побутових стічних вод з використанням фітотехнологій.

 

Створено системи «Гамма-1» і «Гамма-2», які призначені для оцінювання радіоекологічного стану навколо  Запорізької та Рівненської АЕС у режимі реального часу.

 

Гармонізовано зі стандартами ISO 30 національних стандартів України.

 

Розроблено та затверджено в Мінприроди України питомі показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ПАТ «Кримський ТИТАН» (м. Армянськ, АР Крим) та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг).

 

Розроблено та затверджено в Міністерстві охорони здоров'я України Проект зменшення нормативної санітарно-захисної зони для Стаханівської виробничої дільниці ТОВ «Фірма «ЕКІНА» (м. Алмазна, Луганської обл.).

 

Розроблено новий класифікатор відходів для Харківської області, який дозволяє формувати та оновлювати базу даних промислових відходів з урахуванням класів їх небезпеки та можливостей утилізації.

 

Обстежені небезпечні відходи та неліквіди Первомайського державного підприємства «ХІМПРОМ», визначені шляхи їх утилізації.