31.03.23

(057) 702-15-92

Сектор досліджень територій особливої охорони

 

 

 Завідувач сектору

канд. геогр. наук

Клімов Олександр Васильович

  

Тел./факс: +38 (057) 702-16-02

E-mail:  klimalxvas@gmail.com

Загальна характеристика

Лабораторія проблем природних територій та об'єктів особливої охорони УкрНДІЕП була створена в 1992 р. для розв’язання науково-методичних задач у галузі збереження природних територій, що підлягають особливій охороні, ландшафтного та біологічного різноманіття.

З 1996 року за проектами створення територій природно-заповідного фонду в України, розроблених інститутом, було оголошено – 83 об’єкти на загальну площу 54931,19 га, серед них:

    • Національних природних парків – 2;
    • Регіональних ландшафтних парків – 7
    • Заказників – 64
    • Пам’яток природи – 5
    • Заповідних урочищ – 3
    • Ботанічний сад - 1
    • Дендрологічних парків - 1

 

Основні напрямки діяльності

 1. Розробка наукових основ формування єдиних територіальних систем природних територій, що підлягають особливій охороні.
 2. Проектно-пошукові роботи зі збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.
 3. Розробка проектів формування регіональних та місцевих екологічних мереж.

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка наукових основ формування єдиних територіальних систем природних територій, що підлягають особливій охороні.

 • Розробка наукових основ державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
 • У 1993–1995 рр. проведено дослідження зі створення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.
 • Розроблено наукову концепцію створення кадастру та інструкцію про порядок ведення кадастру.
 • У науковій концепції надано визначення кадастру, призначення та основні принципи його побудови, а також підходи до формування документації щодо ведення кадастру.
 • Інструкція про порядок ведення кадастру визначала порядок першої частини процесу ведення кадастру – облік, інвентаризацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду, форму та зміст кадастрової документації.
 • Дослідження з оптимізації мережі природно-заповідного фонду басейну Дніпра
 • Проведено інвентаризацію природно-заповідного фонду басейну Дніпра, обґрунтовано методичні основи формування екологічного каркаса басейну Дніпра та розроблено еколого-економічне обґрунтування формування єдиної системи природно-заповідних територій у межах басейну Дніпра.
 • За розробленими інститутом проектами створення об'єктів природно-заповідного фонду України оголошені Указами Президента України національні природні парки «Гомільшанські ліси» (від 06.09.2004 р. №1047) та «Слобожанський» (від 11.12.2009 р. №1047), також оголошені у складі України рішеннями обласної ради 7 регіональних ландшафтних парків та 70 заказників.
 • Розроблені пропозиції щодо розширення площі мережі природно-заповідного фонду Харківської області, які забезпечать досягнення частки площі фонду – 7% від загальної площі області до 2021 року (сучасний відсоток 2.4)

Напрямок 2. Проектно-пошукові роботи зі збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.

 • Розробка класифікації екологічних систем України та їхня комплексна характеристика
 • Робота виконана відповідно до проекту CORINE (Coordinated Information on the Environment) у пріоритетній її частині «biotopes», а також з урахуванням Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) та Концепції збереження біологічного різноманіття України (Постанова КМУ від 12.05.97 р. № 439).
 • Запропонована класифікація екосистем базується на загальноприйнятому фізико-географічному та геоботанічному районуванні України.
 • Класифікація екосистем України являє собою ієрархічну систему, що складається з декількох рівнів з урахуванням провідних факторів природного середовища, а також основних формацій та типів рослинності, наземних та водних ландшафтів та антропогенного впливу, особливо у випадках незворотнього руйнування умов існування біоценозів.
 • Дослідження проводилися в 1993–2002 рр. у рамках Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (Постанова Верховної Ради України від 27.02.97 р.).
 • Проводяться дослідження щодо удосконалення управління водно-болотними угіддями міжнародного значення
 • Розроблена система фонового моніторингу України. Обґрунтована система просторової організації системи фонового моніторингу навколишнього природного середовища України на підставі басейнової організації території країни. Мережа фонових станцій системи фонового моніторингу спирається на заповідники та національні природні парки, репрезентовані природним умовам регіонів України.

 Напрямок 3. Розробка проектів формування регіональних та місцевих екологічних мереж.

 • Національна екологічна мережа в Харківській області
 • З 2001 р. проводяться роботи з розробки наукових основ формування Харківської ділянки національної екологічної мережі. Проведено інвентаризацію її ландшафтного та біологічного різноманіття та репрезентативності в єдиній територіальній мережі природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні в Харківській області.
 • Розроблено схему обласної системи екомережі в складі одного природного регіону та двох природних коридорів загальнодержавного значення, а також семи природних коридорів місцевого значення, що з'єднують між собою понад 90 природних ядер-центрів ландшафтного та біологічного різноманіття в області.
 • Обґрунтовано обласну програму формування екомережі в Харківській області з 2002 до 2015 року.
 • Схема та програма затверджені рішенням Харківської обласної ради від 21.05.2002 р.
 • На теперішній час проводяться роботи за І етапом формування екомережі в області. Розробляються проекти включення до природно-заповідного фонду природних ядер-центрів ландшафтного та біологічного різноманіття.

 

Основні публікації

 1. Климов А.В. Природно-заповедный фонд трансграничных участков на территории Украины / Климов А.В. // В кн. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины : Гл. 2  / Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. – К. : Академпериодика, 2002. – 355 с.
 2. Клімов О.В. Природно-заповідний фонд Харківської області / Клімов О.В., Вовк О.Г. та ін.. – Харків: Райдер, 2005. – 304 с.
 3. Бізіля К.М. Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду / Бізіля К.М., Гавриленко В.С. та ін. – Харків: Райдер, 2006. – 160 с.
 4. Клімов О.В. Екологічна мережа Харківської області / Клімов О.В. , Філатова О.В. , Надточій Г.С.  та ін.  – Харків, 2008. – 167 с.

 

Співробітництво

 • Інститут ботаніки НАН України, м. Київ;
 • Науковий центр досліджень проблем заповідної справи Мінприроди України, м. Київ.