11.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторії

 

До складу УКРНДІЕП входять 11  лабораторій:

 

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони 

 

Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод 

 

Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах 

 

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень

 

Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

 

Лабораторія міських і виробничих стічних вод

 

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля

 

Лабораторія екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій 

 

Лабораторія охорони атмосферного повітря та систем управління відходами

 

Лабораторія радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу

 

Лабораторія біологічних досліджень та біотестування