31.03.23

(057) 702-15-92

Наукові підрозділи (Лабораторії)

 

До складу УКРНДІЕП входять 11  лабораторій:

 

1.1.Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони

      1.1.1.Сектор досліджень територій особливої охорони

1.2.Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод

1.3.Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах 

1.4.Лабораторія еколого-аналітичних досліджень 

1.5. Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

1.6. Лабораторія міських і виробничих стічних вод

 

 

2.1.Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля

      2.1.1.Сектор екологічно  безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів

      2.1.2.Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища

       2.1.3.Сектор інженерної екології

2.2.Лабораторія екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій

      2.2.1.Сектор оцінювання екологічного стану територій

2.3.Лабораторія охорони атмосферного повітря та систем управління відходами

      2.3.1.Сектор розробки систем управління відходами

      2.3.2.Сектор дослідження технологічних викидів забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту

2.4.Лабораторія радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу

2.5.Лабораторія біологічних досліджень та біотестування