27.04.18

(057) 702-15-92

Спеціалізовані вчені ради

Згідно з наказом № 793 Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26.06.2014р.» в НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки.

 

Список членів спеціалізованої вченої ради Д 64.812.01

 

Голова ради:

1. Адаменко Микола Ігоревич, д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01.

Заступник голови:

2. Гриценко Анатолій Володимирович, д-р георг. наук, професор, директор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Вчений секретар:

3. Жуковський Тимофій Федорович, канд. техн. наук, доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Члени ради:

4. Лозанський Володимир Романовичд-р техн. наук, професор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

5. Аніщенко Людмила Яківнад-р техн. наук, доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

6. Варламов Геннадій Борисовичд-р техн. наук, професор, проректор, Національний технічний університет України «КПІ»спеціальність 21.06.01.

7. Доля Григорій Борисович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01.

8. Жолткевич Григорій Миколайович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01.

9. Забулонов Юрій Леонідовичд-р техн. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», спеціальність 21.06.01.

10. Коваленко Григорій Дмитровичд-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

11. Крайнюкова Алла Миколаївнад-р біол. наук, професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

12. Подустов Михайло Олексійович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 21.06.01.

13. Шмандій Володимир Михайловичд-р техн. наук, професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 21.06.01.

14. Черваньов Ігор Григорович д-р техн. наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01.

15. Василенко Сергій Леонідовичд-р техн. наук, головний  гідролог КП  «Харківводоканал»,  спеціальність 21.06.01.

16. Дмитрієва Олена Олексіївна, д-р екон. наук, старш. наук. спеціаліст, заступник директора з наукової роботи, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25.02.2016р.» в Харківському національним університетом імені В. Н. Каразіна та науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» строком на два роки.

 

Список членів спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04

 

Голова ради:

1. Гриценко Анатолій Володимирович, д.г.н., професор, директор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11.

Заступник голови:

2.  Крайнюков Олексій Миколайович, д.г.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар:

3. Тітенко Ганна Валеріївна, к.г.н., доцент, декан факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11

Члени ради:

4. Балюк Святослав Антонович, д.с.-г.н., професор, директор, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», спеціальність 11.00.11;

5. Денисик Григорій Іванович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11;

6. Дмитрієва Олена Олексіївна, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11;

7. Ільїн Леонід Володимирович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11;

8. Костріков Сергій Васильович, д.г.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;

9. Крайнюкова Алла Миколаївна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11;

10. Московкін Володимир Михайлович, д.г.н., професор кафедри, Бєлгородський державний університет (Російська Федерація), спеціальність 11.00.11;

11. Некос Алла Наумівна, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;

12. Пересадько Віліна Анатоліївна, д.г.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;

13. Сонько Сергій Петрович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 11.00.11;

14. Черваньов Ігор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;

15. Шкорбатов Юрій Георгійович, д. б н., старший науковий співробітник., завідувач відділу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. спеціальність 11.00.11.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ:

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

Відгук офіційного опонента Филипчука Віктора Леонідовича, д.т.н., проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

Відгук офіційного опонента Проскурніна Олега Аскольдовича, к.т.н, с.н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

 

Дисертаційна робота  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Відгук офіційного опонента Ролік Ірини Леонідівни, к.т.н, н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека  Хабарової Ганни Володимирівни    «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами  теплових електростанцій  при використанні кам’яного вугілля» 

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Єрмакович Ірини Анатоліївни «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом запобігання забруднення фармацевтичними речовинами»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Єрмакович Ірини Анатоліївни «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом запобігання забруднення фармацевтичними речовинами»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Міхайленко Валерії Валеріївни «Повышение экологической безопасности водных объектов в зоне влияния свалок твердых бытовых отходов»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01-Екологічна безпека Міхайленко Валерії Валеріївни «Повышение экологической безопасности водных объектов в зоне влияния свалок твердых бытовых отходов»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Відгук офіційного опонента Удалова Ігоря Валерійовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Відгук офіційного опонента Яковлева Євгена Олександровича, д-р техн. наук, старш. наук. співроб. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Відгук офіційного опонента  Варламова Євгенія Миколайовича, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Відгук офіційного опонента  Забулонова Юрія Леонідовича, д-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Відгук офіційного опонента  Забулонова Юрія Леонідовичад-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Відгук офіційного опонента Удалова Ігоря Валерійовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Відгук офіційного опонента  Мальованого М.С., д-ра техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека  Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Відгук офіційного опонента Варламова Євгенія Миколайовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека  Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Відгук офіційного опонента Петрушки І.М.,д-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Відгук офіційного опонента Рибалової Ольги Володимирівни, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»