28.01.23

(057) 702-15-92

Зустріч членів проектної групи з підготовки ОНП «Екологічна безпека» зі стейкхолдерами

21.06.2020

  4 червня 2020 року у науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» відбувся «круглий стіл» за участю членів проектної групи з підготовки ОНП «Екологічна безпека» підготовки докторів філософії за спеціальністю 101 «Екологія», викладачів, здобувачів освіти та стейкхолдерів.

На зустріч завітали представники кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова д-р техн. наук Саввова Оксана Вікторівна та канд. техн. наук Воронов Геннадій Костянтинович.

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування здобувачів ступеня доктора філософії, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» (спеціальність 101 Екологія, галузь знань 10 Природничі науки). Учасники «круглого столу» обмінялися думками щодо змісту освітньо-наукової програми «Екологічна безпека», переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних комплексно вирішувати науково-практичні завдання у сфері екології, охорони довкілля та раціонального природокористування.

Гостям була проведена невеличка екскурсія установою. Стейкхолдери оглянули лабораторії, де аспіранти мають змогу проводити свої наукові дослідження, оцінили велику кількість наукової літератури у довідково-інформаційному фонді та поспілкувались з викладачами, що проводять освітню діяльність у науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Стейкхолдерам було запропоновано пройти письмове анонімне анкетування з метою виявлення недоліків та покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОНП «Екологічна безпека». Загалом представники ХНУМГ ім. О.М. Бекетова дійшли згоди, що рівень підготовленості наших здобувачів відповідає усім професійним вимогам. Стейкхолдери висловили підтримку напрямку розвитку освітньої діяльності установи та задекларували готовність до подальшої співпраці. Також розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від здобувачів, вказали на сильні сторони освітньої програми та надали свої пропозиції для її покращення.

Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для членів проектної групи з підготовки ОНП «Екологічна безпека», так і для стейкхолдерів.