28.01.23

(057) 702-15-92

Затвердження індивідуальних планів і тем дисертаційних робіт

26.02.2021

11 лютого 2021 року відбулося засідання секції «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі (off-line та on-line конференції), де відбулось затвердження індивідуального плану і теми дисертаційної роботи: «Екологічні наслідки біологічної меліорації водних об’єктів України» аспіранта першого року навчання очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» Ігнатенка Михайла Яковича (науковий керівник - Васенко О.Г.)

 

16 лютого 2021 року відбулося засідання секції «Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища» Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі (off-line та on-line конференції) було затверджено індивідуальні плани і теми дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання очної та заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія», а саме:

Таргонського Олександра Олеговича - «Механізми ОВД та СЕО в забезпеченні екологічної безпеки об’єднаних територіальних громад» (очна аспірантура, наукові керівники: Пісня Л.А. і Хабарова Г.В.);

Михайлова Сергія Сергійовича - «Підвищення ефективності регіональної комплексної системи моніторингу довкілля з метою забезпечення екологічної безпеки» (очна аспірантура, науковий керівник - Квасов В.А.);

Оськіної Марини Володимирівни - «Моніторинг та оцінка впливу на довкілля викидів теплових електростанцій при використанні альтернативних джерел енергії» (заочна аспірантура, наукові керівники - Цапко Н.С. і Хабарова Г.В.);

Брусенцевої Тетяни Володимирівни - «Підвищення екологічної безпеки в зоні впливу нафтогазовидобувних об’єктів шляхом впровадження природоохоронних заходів» (заочна аспірантура, наукові керівники - Цапко Н.С. і Німець Н.М.)