11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

20.11.2015

19 листопада 2015 р. було проведено засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Було заслухано та обговорено наступні питання:

1.  Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Забезпечення імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи: - розроблення координаційного плану нормативно-правових змін; - аналіз відповідності існуючої мережі спостережень вимогам директиви» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент: Жуковський Тимофій Федорович

 

2.  Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення проекту удосконаленого національного «Переліку нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Крайнюкова Алла Миколаївна

Рецензент: Шевченко Людмила Петрівна

 

3.  Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних  видів тварин і рослин) в Україні та розроблення рекомендацій щодо законодавчих і організаційних засад врегулювання та створення системи контролю за інтродукцією та поширенням таких організмів на території України відповідно до вимог Конвенції про біологічне різноманіття та рішень її керівних органів» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Міланіч Ганна Юріївна

Рецензент:  Клімов Олександр Васильович

 

4.  Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення методики очищення та оздоровлення малих річок України з відновлення природного гідрологічного режиму» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Рижикова Ірина Артурівна

Рецензент: Проскурнін Олег Аскольдович