28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

28.05.2019

 28 травня 2019 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Пономарьової Світлани Дмитрівни «Захист атмосферного повітря від забруднення викидами дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в УКРНДІЕП.

Науковий керівник:  д-р техн. наук,. проф., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури Юрченко Валентина Олександрівна

Рецензент: д-р техн. наук, доц., провід. наук. співроб. лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу УКРНДІЕП Саввова Оксана Вікторівна

Доповідач: Пономарьова Світлана Дмитрівна

 

2. Розгляд дисертаційної роботи науковий співробітник УКРНДІЕП, старший викладач кафедри інженерної екології міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Телюри Наталі Олександрівни «Метод вибору пріоритетних технологій водовідведення з територій населених пунктів України, розташованих на евтрофованих водних об’єктах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в УКРНДІЕП.

Науковий керівник:  д-р екон. наук,. старш. наук. співроб., завідувач лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП Дмитрієва Олена Олексіївна

Рецензент: д-р техн. наук, доц., провід. наук. співроб. лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу УКРНДІЕП Саввова Оксана Вікторівна

Доповідач: Телюра Наталя Олександрівна

 

3. Розгляд дисертаційної роботи зав. відділу екології ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАНУ Солодовнікової Лідії Миколаївни «Зниження рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів України» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАНУ.

Науковий керівник:  д-р фіз.-мат. наук,. завідувач відділу сцинтиляційної радіометрії і радіохімічних методів дослідження ІСМА НАНУ Тарасов Володимир Олексійович.

Рецензент: канд. техн. наук, в.о. завідувача лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу УКРНДІЕП Вітько Валерій Іванович

Доповідач: Солодовнікова Лідія Миколаївна