28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

17.11.2020

17 листопада 2020 р. відбулося засідання Вченої ради в режимі on-line конференції УКРНДІЕП

 

 

 

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 27 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Уберман Володимир Ілліч

Доповідач: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович.

Рецензент зовнішній: Шапорев Валерій Павлович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологiя» Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту НТУ «Харківський Політехнічний Інститут», д-р техн. наук, проф.

 

2.Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 28 «Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Вітько Валерій Іванович

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна

Рецензент внутрішній: Варламов Євген Миколайович

Рецензент зовнішній: Летучий Олександр Миколайович, директор наукового центру квантових вимірювань ННЦ «Інститут метрології», канд. техн. наук.