28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 6 серпня 2020 р.в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

06.08.2020

6 серпня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі (off-line  та on-line конференції)

 

Порядок денний:

 1. Про розгляд дисертаційної роботи наукового співробітника лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони УКРНДІЕП Карлюк Аліни Андріївни «Підвищення екологічної безпеки річки Сіверський Донець та озер Лиманської групи в зоні впливу Зміївської ТЕС» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

 Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Наукові керівники: перший заступник директора УКРНДІЕП з наукової роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, канд. біол. наук, старш. наук. співроб., доц. Васенко Олександр Георгійович

Рецензент: провідний науковий співробітник лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, канд. бiол. наук Верниченко-Цветков Дмитро Юрійович.

Доповідач: Карлюк Аліна Андріївна

  

2. Про розгляд дисертаційної роботи наукового співробітника лабораторії еколого-аналітичних досліджень УКРНДІЕП Мельникова Андрія Юрійовича «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

 

Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Наукові керівники: перший заступник директора УКРНДІЕП з наукової роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, канд. біол. наук, старш. наук. співроб., доц. Васенко Олександр Георгійович

Рецензент: начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації, канд. техн. наук, доц. Цапко Наталія Сергіївна.

Доповідач: Мельников Андрій Юрійович