28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 4 серпня 2020 р.в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

04.08.2020

 

4 серпня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

 

Порядок денний:

1.Про розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Цитлішвілі Катерини Олександрівни «Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – екологія.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Наукові керівники: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, д-р техн. наук, проф. Юрченко Валентина Олександрівна, канд. біол. наук Горбань Наталія Сергіївна.

Рецензент: начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації, канд. техн. наук, доц. Цапко Наталія Сергіївна.

Доповідач: Цитлішвілі Катерина Олександрівна

 2.Про призначення двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Цитлішвілі Катерини Олександрівни «Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод».

3. Про визначення структурного підрозділу, де проводитиметься попередня експертиза дисертації Цитлішвілі Катерини Олександрівни «Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод».

 

4. Про розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Радіонова Микити Павловича «Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – екологія.

 

Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, д-р техн. наук, проф. Юрченко Валентина Олександрівна.

Рецензент: провідн. наук. співроб. лабораторії міських і виробничих стічних вод, канд. техн. наук Бабіч Олена Вікторівна.

Доповідач: Радіонов Микита Павлович

5.Про призначення двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Радіонова Микити Павловича «Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування».

6. Про визначення структурного підрозділу, де проводитиметься попередня експертиза дисертації Радіонова Микити Павловича «Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування».