28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 20 серпня 2020 р.в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

20.08.2020

20 серпня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі off-line  та on-line конференції

 

Порядок денний:

1. Про розгляд дисертаційної роботи здобувача УКРНДІЕП Гаджиєва Едуарда Назімовича «Підвищення екологічної безпеки при виробництві теплоізоляційних матеріалів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 

Робота виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: канд. техн. наук, старш. наук. співроб., завідувач сектору  засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент: канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу Хабарова Ганна Володимирівна

Доповідач: Гаджиєв Едуард Назімович

 

2. Про розгляд дисертаційної роботи здобувача УКРНДІЕП Доценко Олени Олександрівни «Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник:  канд. геол.-мінер. наук   Бабаєв Михайло Вікторович

Рецензент: д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи УКРНДІЕП Аніщенко Людмила Яківна

Доповідач: Доценко Олена Олександрівна

3. Про розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Свиридова Юрія Володимировича «Геоінформаційна модель у складі екологічного моніторингу української частини дельти р. Дунай» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – Екологія.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: перший заступник директора УКРНДІЕП з наукової роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, канд. біол. наук, старш. наук. співроб., доц. Васенко Олександр Георгійович.

Рецензент: начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації, канд. техн. наук, доц. Цапко Наталія Сергіївна.

Доповідач: Свиридов Юрій Володимирович

 

4. Про призначення двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Свиридова Юрія Володимировича «Геоінформаційна модель у складі екологічного моніторингу української частини дельти р. Дунай». (Письмова заява аспіранта УКРНДІЕП Свиридова Юрія Володимировича на ім’я Голови вченої ради додається).

 5. Про визначення структурного підрозділу, де проводитиметься попередня експертиза дисертації Свиридова Юрія Володимировича «Геоінформаційна модель у складі екологічного моніторингу української частини дельти р. Дунай».

6. Про призначення двох опонентів для підготовки відгуку про визначення ступіню актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності дисертації Цитлішвілі Катерини Олександрівни «Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод».

7. Про призначення двох опонентів для підготовки відгуку про визначення ступіню актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності дисертації Радіонова Микити Павловича «Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування».