28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 13 серпня 2020 р.в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

13.08.2020

13 серпня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі (off-line  та on-line конференції)

 

Порядок денний:

1. Про розгляд дисертаційної роботи здобувача УКРНДІЕП Мацака Антона Олександровича «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник:канд. біол. наук, старш. наук. півроб. Горбань Наталія Сергіївна,

Рецензент: провідний науковий співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод, канд. техн. наук Бабіч Олена Вікторівна.

Доповідач: Мацак Антон Олександрович

 

2. Про розгляд дисертаційної роботи здобувача УКРНДІЕП Гончаренко Ігоря Олександровича «Підвищення екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими відходами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: провідний науковий співробітник лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, канд. техн. наук Пісня Леонід Андрійович.

Рецензент: провідний науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Квасов Володимир Андрійович.

Доповідач: Гончаренко Ігор Олександрович