28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 10 грудня 2019

10.12.2019

10 грудня 2019 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 28«Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Вітько Валерій Іванович

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна

Рецензент внутрішній: Варламов Євген Миколайович

Рецензент зовнішній: Скляров Володимир Васильович, вчений секретар, директор наукового центру НЦ-4 ННЦ «Інститут метрології», канд. техн. наук, старш. наук. співроб.

 

2. Про розгляд проміжного звіту про науково-дослідну роботу № 8 «Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-правової бази України вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Палагута Оксана Анатоліївна

Рецензент внутрішній: Хабарова Ганна Володимирівна

Рецензент зовнішній: Берешко Ігор Миколайович, доцент кафедри хімії, екології та експертизних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» канд. техн. наук, доц.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 7 «Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Карлюк Аліна Андріївна

Рецензент внутрішній: Брук Володимир Вікторович

Рецензент зовнішній: Рибалова Ольга Володимирівна, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки «Національного університету цивільного захисту України», канд. техн. наук.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 9 «Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Ієвлєва Ольга Юріївна

Рецензент внутрішній: Дмитрієва   Олена   Олексіївна

Рецензент зовнішній: Метешкін Костянтин Олександрович, професор кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, д-р техн. наук, проф.

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 21 «Обґрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод підприємств, що відводяться в евтрофні водні об’єкти» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Мельник Людмила Василівна

Рецензент внутрішній: Маркіна Надія Кузьмівна

Рецензент зовнішній: Сухонос Марія Костянтинівна, проректор з наукової роботи Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, академік Академії наук вищої освіти України, д-р техн. наук, проф.

 

6. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 22 «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Маркіна Надія Кузьмівна

Доповідач: Маркіна Надія Кузьмівна

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Удалов Ігорь Валерійович, завідувач кафедрою гідрогеології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д-р геологіч. наук.