28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП 05 грудня 2019

05.12.2019

05 грудня 2019 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

 1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 24 «Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Старко Микола Вікторович

Рецензент внутрішній: Клімов Олександр Васильович

Рецензент зовнішній: Гончаров Геннадій Леонідович, доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, канд. біол. наук. 

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 2 «Розробка методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів» (заключний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Жуковський Тимофій Федорович

Доповідач: Гутков Георгій Валентинович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Мельник  Анатолій Павлович, старший науковий співробітник філії УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування», д-р техн. наук

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 30 «Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Зінченко Ірина Василівна

Доповідач: Бабіч Олена Вікторівна

Рецензент внутрішній: Брук Володимир Вікторович

Рецензент зовнішній: Саввова Оксана Вікторівна, професор кафедри хімії та інтегрованих технологій  Національного технічного університету  міського господарства ім. О.В. Бекетова,  д-р техн. наук, доц.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 13 «Розроблення Порядку створення та функціонування інформаційно-аналітичних систем даних про якість атмосферного повітря на рівні зон та агломерацій» (заключний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент внутрішній: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент зовнішній: Андрєєв Фелікс Михайлович, професор кафедри електроніки та управляючих систем факультету комп’ютерних наук Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна д-р техн. наук, проф.

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 10 «Розроблення «Методичних рекомендацій з оцінювання екологічних та економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод» відповідно до Положень європейського законодавства» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Крайнюкова Алла Миколаївна

Доповідач: Крайнюкова Алла Миколаївна

Рецензент внутрішній: Шевченко Людмила Петрівна

Рецензент зовнішній: Шабанов Дмитро Андрійович, професор кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного  університету імені В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

6. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 27 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Уберман Володимир Ілліч

Доповідач: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Шапорев Валерій Павлович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологiя» Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту НТУ «Харківський Політехнічний Інститут», д-р техн. наук, проф.