11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

24.12.2015

23 грудня 2015 г. відбулося засідання секції «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» Вченої ради УКРНДІЕП.

Було заслухано та обговорено наступні питання:

 

1. Звіт за 2 півріччя 3 року навчання аспіранта очної аспірантури Рижикова Антона Михайловича (науковий керівник: канд. техн. наук  Захарченко М. А.), атестація. Тема дисертаційної роботи: «Шляхи зменшення антропогенного навантаження на поверхневі води в неканалізованій місцевості України» (протокол №2 секції Вченої ради від 07.06.2013).

Доповідач: Рижиков Антон Михайлович

 

2. Звіт за 2 півріччя 2 року навчання аспірантки очної аспірантури Смірнової Світлани Олександрівни (науковий керівник: канд. техн. наук   Проскурнін О. А.), атестація. Тема дисертаційної роботи: «Оцінка стану водних об’єктів за показниками якості води з урахуванням ймовірнісного характеру факторів впливу» (протокол №1 секції Вченої ради від 04.04.2014).

Доповідач: Смірнова Світлана Олександрівна

 

3. Звіт за 2 півріччя 1 року навчання аспірантки очної аспірантури Козловської Оксани Вікторівни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.). Тема дисертаційної роботи: «Екологічні ризики наслідків забруднення вод басейну річки Сіверський Донець» (протокол №1 секції Вченої ради від 08.04.2015).

Доповідач: Козловська Оксана Вікторівна

 

4. Звіт за 2 півріччя 1 року навчання аспіранта очної аспірантури Мацака Антона Олександровича (науковий керівник:  канд. біол. наук Горбань Н.С.). Тема дисертаційної роботи: «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій» (протокол №1 секції Вченої ради від 08.04.2015).

Доповідач: Мацак Антон Олександрович

 

5. Звіт за 2 півріччя 3 року навчання аспіранта очної аспірантури Анісімова Станіслава Валерійовича  (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О.Г.), атестація. Тема дисертаційної роботи: «Визначення пріоритетності розвитку рекреаційних територій локального рівня (на прикладі Харківської області)» (протокол №2 секції Вченої ради від 02.06.2015).

Доповідач: Анісімов Станіслав Валерійович

 

6. Звіт за 2 півріччя 2 року навчання аспірантки очної аспірантури Коробкової Ганни Володимирівни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.), атестація. Тема дисертаційної роботи: «Екологічне нормування якості поверхневих вод (на прикладі Лівобережної України)» (протокол №2 секції Вченої ради від 02.06.2015).

Доповідач: Коробкова Ганна Володимирівна

 

7. Доповідь студентки кафедри міських та регіональних екосистем ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Тімощенко Юлії Ігорівни на тему: «Аналіз рівня забруднення ґрунту на площах колишніх складів пестицидів».

Доповідач: Тімощенко Юлія Ігорівна