28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

06.06.2019

6 червня 2019 р. відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

«Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» 

 

 Порядок денний:

1. Звіт та атестація аспірантів УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія»:

1.1 аспірантки Божко Тетяни Василівни (науковий керівник: канд. біол. наук Васенко О. Г.), звіт за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертації «Обґрунтування методів біоіндикації для визначення референційних умов водних об’єктів».

1.2 аспіранта Свиридова Юрія Володимировича (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О.Г.), звіт за 1 півріччя 3 року навчання, атестація. Тема дисертації «Використання геоінформаційних технологій в системі екологічного моніторингу на прикладі дельти р. Дунай».

1.3 аспіранта Снітка Олександра Сергійовича (науковий керівник: канд. екон. наук, доц., старш. наук. співроб. Клиновий Д.В.). Затвердження індивідуального плану і теми дисертаційної роботи «Управління екологічною безпекою сталого розвитку об’єднаних територіальних громад».

 1.4 аспіранта Радіонова Микити Павловича (науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Юрченко В.О.), звіт за 1 півріччя 3 року навчання, атестація. Тема дисертації «Зменшення техногенної емісії біогенних елементів на екологічний стан поверхневих водних об’єктів».

 1.5 аспірантки Цитлішвілі Катерини Олександрівни (науковий керівник: канд. біол. наук Горбань Н.С.), звіт за 1 півріччя 3 року навчання, атестація. Тема дисертації «Поліпшення екологічного стану водних об’єктів шляхом зменшення надходження сполук азоту та фосфору».

 1.6 аспірантки Аболмасової Ганни Вячеславівни (науковий керівник: канд. техн. наук Пісня Л.А.), звіт за 1 півріччя 2 року навчання, атестація. Тема дисертації «Зменшення впливу експлуатації автомобільної дороги на об’єкти навколишнього природного середовища».

 1.7 аспірантки Лисенко Марії Вячеславівни (науковий керівник: канд. техн. наук Брук В.В.), звіт за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертації «Екологічні та соціально-економічні показники при оцінці якості життя населення регіонів України».

 Присутні обговорили представлені наукові роботи, ухвалили індивідуальні плани й напрямки подальших досліджень з урахуванням висловлених зауважень.