11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

24.09.2015

23 вересня 2015 г. в установі відбулося засідання секції «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» Вченої ради УКРНДІЕП.

Було заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 21 «Перегляд Правил охорони поверхневих вод України від забруднення і засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465» (науковий керівник – д-р геогр. наук Гриценко А. В.).

Доповідач: канд. техн. наук Кресін В. С., канд. біол. наук Васенко О. Г.

2. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 19 «Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних  видів тварин і рослин) в Україні та розроблення рекомендацій щодо законодавчих і організаційних засад врегулювання та створення системи контролю за інтродукцією та поширенням таких організмів на території України відповідно до вимог Конвенції про біологічне різноманіття та рішень її керівних органів» (науковий керівник – канд. біол. наук Васенко О. Г.).

Доповідач: Міланіч Г. Ю.

3. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 20 «Наукове супроводження заходів щодо екологічного оздоровлення басейну річок Дніпро та Сіверський Донець» (науковий керівник – канд. біол. наук Васенко О. Г.).

Доповідач: Ієвлева О. Ю., Артемова О. С.