28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання робочої групи з акредитації освітньо-наукової програми «Екологічна безпека»

21.05.2020

Засідання робочої групи з акредитації освітньо-наукової програми «Екологічна безпека» підготовки доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія (галузь знань 10 природничі науки)

Навіть під час карантину за допомогою дистанційних методів спілкування під головуванням гаранта підготовки доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» за спеціальністю 101 Екологія та керівника робочої групи з акредитації, доктора технічних наук Аніщенко Людмили Яківни, а також за участі аспірантів, їх наукових керівників, викладачів та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів) вже вкотре відбуваються онлайн зустрічі.

На засіданнях були розглянуті питання щодо поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти, особливо на рівні підготовки доктора філософії в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Найбільша увага приділялась змісту освітньо-наукової програми підготовки майбутніх докторів філософії, відповідність ОНП науковим інтересам кожного з аспірантів, практичній складовій ОНП, яка повинна забезпечувати повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія».

Також в ході дискусій були розглянуті питання дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів, можливості аспірантів та викладачів набувати додаткові навички під час реалізації принципів академічної мобільності науковців, організаційні та матеріальні можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів та інші питання. Подібні обговорення плануємо проводити і в подальшому…