28.01.23

(057) 702-15-92

В ріці Сіверський Донець знайдена пістія тілорізоподібна

28.09.2020

Моніторинг розвитку, розповсюдження і впливу на екосистеми ріки Сіверський Донець і окремих водних об’єктів її басейну пістії проводиться НДУ УКРНДІЕП з 2013 року – з моменту перших повідомлень про знайдення у ріці цієї рослини.

23 вересня 2020 року було проведено чергове обстеження ділянки р. Сіверський Донець із метою виявлення пістії тілорізоподібної Рistia stratiotes.

Оскільки у 2013 році вперше пістія була знайдена нами у ріці Сіверський Донець у районі с.м.т. Есхар, зокрема у каналі філії «Теплоелектроцентраль» (раніше ТЕЦ-2), а також на розташованій нижче нього ділянці ріки Сіверський Донець, і, крім того, у стариці ріки у с.м.т. Есхар (так званому оз. Хасан), пошуки пістії почали з цих водних об’єктів.

Пістія була знайдена у ріці Сіверський Донець нижче с. Мохнач. Подальше обстеження показало, що межа появи пістії у ріці була на відстані близько 6,8 км (за течією) нижче моста у с. Мохнач. В цьому районі пістія знаходилася у літоральній зоні, серед водних рослин (в основному сальвінії) на мілинах із глибиною 0,2-0,3м. Розміри розеток були 2-10см (рис.1).

Зустрічалися як поодинокі екземпляри, так і групи до 25 рослин (рис. 2). При цьому, пістії, яка б пливла за течією, помічено не було.

Подальше обстеження дозволило встановити наявність пістії в районі м. Зміїв (близько 20 км нижче верхньої межі знайдення). Тут пістія мала ті ж розміри (рис. 3). Однак, крім нерухомої (серед скупчень плаваючої водної рослинності), зустрічалася й така, що вільно пливла за течією – як поодиноко, так і групами (рис. 4).

Проведені у 2013-2015 роках дослідження показують, що пістія тілорізоподібна (Рistia stratiotes), яка попала у р. Сіверський Донець, утворила популяцію, що має всі притаманні популяції властивості: здатність до відтворення, розповсюдження, зайняття певної екологічної ніші; а також має можливість впливу на гідрохімічний і гідробіологічний режими й т. ін.

Причина чергової появи пістії у ріці Сіверський Донець у 2020 році встановлюється. Слід відзначити, що у 2020 році в ріці спостерігався дуже низький рівень води, тож міг збільшитись прогрів літоральних донних відкладів, у яких, із часів попереднього спалаху чисельності, могло зберігатися насіння пістії.