30.11.22

(057) 702-15-92

Результати рейтингування науково-педагогічних працівників УКРНДІЕП

19.01.2022

У грудні 2021 року було проведено рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників щодо підготовки здобувачів вищої освіти, проведення наукових досліджень та їх вкладу у розвиток установи.

На підставі інформації, отриманої безпосередньо від викладачів, та анкетування здобувачів «Викладач очима здобувача» проведено ранжування, результати якого представлено у вигляді діаграми.