28.01.23

(057) 702-15-92

Проєкт освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» на 2022 р.

14.09.2021

З метою забезпечення якості підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "101 Екологія" (природничі науки), пропонуємо до обговорення Проєкт освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека».

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми просимо надсилати до 11.10.2021 р. на електронну пошту установи  nti.usriep@gmail.com або на поштову адресу: науково-дослідна установа «Український науково дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166.

Проєкт освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» (галузь знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)