31.03.23

(057) 702-15-92

Програма пiсляпроектного комплексного монiторингу

23.01.2023

Програма пiсляпроектного комплексного монiторингу з регламентом його реалізації на територіях відкритого відпрацювання  родовищ розсипних титанових руд з використанням   типових технологій     (на прикладі конкретного об’єкта – Межирічного родовища) 

Фахівцями УКРНДIЕП розроблена та вперше за десятилітній період експлуатації Межирічного та Валки-Гацкiвського родовищ розсипних титанових руд реалізована Програма i регламент пiсляпроектного монiторингу з врахуванням аспектів особливо актуальних екологічних проблем на територіях видобувної діяльності, де видобування руди  проводиться відкритим (кар’єрним) способом.

В Програмі розрахунковими методами визначена площа потенційного впливу видобувних робіт на складові довкілля в залежності від прийнято номеру технології відпрацювання родовищ i, таким чином,  обґрунтована зона облаштування спостережної мережі монiторингу та розроблені умови його організації i проведення. В Програмі визначені завдання пiсляпроектного монiторингу, в перелік яких входить:

а)виявлення джерел техногенного впливу на надра (охорона надр полягає у запобіганні та недопущенні забруднення і виснаження водоносних горизонтів); на природні об’єкти  та на соціальне середовище;

б)оцінка характеру цього впливу;

в)вивчення зміни окремих компонентів природного середовища й умов життя людини у зв’язку з техногенним впливом (під час реалізації запроектованої діяльності необхідно забезпечити відсутність загрози здоров’ю населення);

г)прогноз зміни стану окремих компонентів навколишнього природного середовища;

д)розробка науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Згідно з завданнями пiсляпроектного комплексного монiторингу в Програмі висвітлюються особливості вибору компонентів довкілля для охвату моніторинговими дослідженнями та особливості контролю i оцінки екологічного стану геологічного середовища, водного середовища (підземних та поверхневих вод), атмосферного повітря, в тому числі, вібрації, шумового забруднення та радіаційного випромінювання на межі близько розташованих населених пунктів.

Методика розробленої Програми може бути запропонована для використана в якості основи при плануванні організації та реалізації пiсляпроектного монiторингу екологічного стану складових довкілля в зоні потенційного впливу гірничо-видобувних робіт, які проводяться з використанням типових технологій як відкритого, так i підземного  відпрацювання родовищ корисних копалин.