01.12.21

(057) 702-15-92

Оголошується прийом до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія»

30.09.2021

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) оголошує прийом до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія». На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Документи приймаються з 01 жовтня до 01 листопада 2021 року.  

За додатковою інформацією звертайтесь до завідуючої аспірантури 

Хабарова Ганна Володимирівна +38 (057) 702-15-96

E-mail: aspirantura.ukrndiep@gmail.com;

Адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, 6. 

Перелік необхідних документів для вступу в аспірантуру:  

- заява на ім'я директора; 

- особовий листок з обліку кадрів;

- список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати, презентації) з обраної ними наукової спеціальності (науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) у письмовому вигляді);

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о;

- три фотографії; 

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутої кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

- характеристика від майбутнього керівника; 

-  сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності). 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.