31.03.23

(057) 702-15-92

Методика розрахункового визначення територій виходу шахтних вод

06.02.2023

Методика розрахункового визначення територій виходу шахтних вод на поверхню при неконтрольованому затопленні шахт (в т. ч. на окупованих територіях України)  та  визначення місць одноразового відбору проб води для обґрунтування розташування спостережних пунктів в складі монiторингу при його організації.

Фахівцями УКРНД1ЕП розроблена методика розрахункового обґрунтування шляхів дослідження впливу на екологічний стан водного середовища в умовах відсутності контролю і можливостей ліквідації негативних екологічних наслідків затоплення шахт на окупованих територіях та в зоні проведення бойових дій, з застосуванням графоаналітичних розрахункових методів.

На сьогоднішній день одним з найбільш загрозливих явищ техногенного характеру на території Донбасу є воєнні дії, які спровокували не просто виснаження питної води, але і забруднення її джерел – водних ресурсів. До  числа причин, які мають регіональний характер, належить  неконтрольоване  (стихійне) затоплення шахт, що призводить до виходу високомінералізованих токсичних шахтних вод на поверхню, значного забруднення водоносних горизонтів i  потраплянням їх до водних об’єктів. Така ситуація загрожує як екологічній безпеці, так i здоров’ю та безпеці життєдіяльності населення.

Катастрофічний стан складових довкілля, що сформувався після  затоплення шахт в межах Донецького вугільного басейну, свідчить про неналежне прогнозування очікуваних змін, про ненадійність існуючих методів моніторингових досліджень та про необхідність удосконалення існуючих або розробки нових методологічних підходів до визначення вихідних характеристик показників, які є підґрунтям проведення комплексної оцінки та прогнозу рівня екологічної небезпеки. 

При можливості виходу високомiнералiзованих шахтних вод  на поверхню,  для прогнозів  екологічних наслідків, які безсумнівно послiдують за цим, актуальною є розробка методики проведення монiторингу впливу затоплення шахт на водне  середовище  з метою одержання надійних та об’єктивних вихідних даних для комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки i для обґрунтування профілактичних заходів щодо своєчасного їх попередження.

Оскільки розроблення і наукове обґрунтування оновленої удосконаленої методики монiторингу з врахуванням її адаптації до умов війни та ризиків, пов’язаних із затопленням шахт, неможливе без розуміння процесів, які відбуваються в підземний гідросфера при затопленні шахт, та особливостей  їх впливу на складові довкілля, зокрема, на водне середовище, фахівцями УКРНДIЕП розроблені наступні  методичні підходи розрахункового визначення цих процесів.

1). Методика прогнозу виходу шахтних вод на поверхню та методика визначення  територій відновлення ретрорівнів підземних вод i зон можливого їх надходження в річки в залежності від орографічних iгеоморфологічних особливостей місць розміщення шахт.

2). Методика прогнозу динаміки глибини залягання рівнів підземних вод при відновленні їх ретрорiвнiв в умовах непередбачуваного  в умовах війни затоплення шахт на непідконтрольних Україні територіях.

3). Методика розрахункового визначення ділянок розтікання шахтних вод  iділянок можливого виходу їх в заплавi, чи надходження в русла річок з врахуванням орографічних iгеоморфологічних особливостей території Донбасу та водного  режиму гідрографічної мережі в його межах.

4). Методика прогнозу впливу шахтних вод на поверхневі води з урахуванням  диференціації надходження кількості забруднюючих речовин (токсичних солей) в річки в залежності від особливостей розшарування мінералізації шахтних вод по глибині водоносного горизонту.

5). Методика оцінки впливу відновлення історичних рівнів підземних вод в умовах затоплення шахт на  гiдрохімічний режим Сіверського Донця i  Азовського моря та на водність річок в їх басейнах.

Розроблений методичний підхід може бути використаний в післявоєнний період при проведенні досліджень стосовно оцінки стану водного середовища, трансформованого в результаті воєнних дій, та прогнозу його зміни в часі, а також  в умовах реалізації  природоохоронних заходів  на територіях, де існує загроза забруднення або виснаження.

Крім того,  використання розробленого  методичного підходу до вирішення екологічних проблем на основі розрахункових методів є дуже важливим при необхідності оперативного відновлення екологічного стану водних ресурсів (підземних та поверхневих вод) після закінчення війни.