31.03.23

(057) 702-15-92

Методика розрахункового обґрунтування ефективностi водоохоронних заходiв

14.02.2023

Методика розрахункового обґрунтування ефективностi водоохоронних заходiв гiдравлiчної спрямованостi щодо захисту рiчок - оцiнка ефективностi роботи гiдрозавiси, облаштованої для захисту рiчкових вод при забрудненнi пiдземним стоком.

Фахiвцями установи  розроблена методика вибору, розрахункового обґрунтування і оцінки ефективності заходів щодо захисту підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод. Вибрані можливі шляхи вирішення задач захисту річок від забруднення підземним стоком на основі відомих технічних розробок, найбільшу зацікавленість з яких являють заходи, основані на гідравлічному впливі на потік ґрунтових вод.

Для оцiнки ефективностi заходiв прийнятого варіанту захисту річки, який передбачає створення у прибережній зоні лiнiйно системи вертикального дренажу зі скидом забруднюючих дренажних вод в час повені у річку або у накопичувач - iснуючу технологiчну водойму, визначався період часу, за який можна досягти стабільного припинення надходження солей до річки з підземним стоком; визначались витрати і якiсть дренажних вод, а також ширина зони очищення ґрунтових вод від уже сформованого або потенцiйно можливого  забруднення. Для цього визначався час створення депресивної воронки річки і відповідно її відновлення після зупинки системи, час створення депресивної воронки заданого радіусу у безнапірному пласті у обидві сторони від лінійної системи. За радіус депресії приймалась відстань від річки до дренажної галереї.     

Загальний час функціонування системи водоохоронних заходів, обґрунтованих для захисту рiчки, відповідає часу повного заміщення забрудненої зони чистою водою, в умовах повного припинення фільтраційних втрат із джерел забруднення, коли  фільтрація підземних вод у річку практично буде відсутня, а прибережна частина водоносного горизонту (від річки до дренажної системи) заповниться річковою водою. У цей же час за рахунок заповнення депресійної воронки річкової водою вiдбудеться відновлення рівня підземних вод до природного.

Для оцiнки екологiiчної ефективностi умов реалізації системи водоохоронних заходів, методикою передбачається  визначення питомого виносу солей наприкінці першого та, при необхiдностi, другого року експлуатації запропонованої системи. Сумарне надходження солей у річку, повинне відповідати середній концентрації солей у підземному стоці, i не перевищувати концентрацію їх у річці, тобто, якість дренажних вод повинна повністю відповідати якості води у рiчцi. Досягненням такого стану оцiнюється екологiчна ефективнiсть запропонованої системи захисту рiчок.

Розроблена методика обґрунтування водоохоронних заходiв та оцінки ефективності роботи гідрозавіси, облаштованої по варіанту захисту річкових вод, представляє цікавість i може бути використана при вирiшеннi екологiчних проблем, якi виникли в результатi як военних дiй, так i при наявностiiнтенсивного техногенного навантаження на водне середовище уже iснуючих джерел впливу, а також при плануваннii виборi заходiв щодо  оздоровлення екологiчного стану рiчок.