31.03.23

(057) 702-15-92

Методика прогнозу впливу забрудненого підземного стоку на якість річкових вод

30.01.2023

Методика прогнозу впливу забрудненого підземного стоку на якість річкових вод для вибору i обґрунтування заходів щодо їх захисту     

Вивчення стану водних ресурсів свідчить про екологічний кризовий стан малих i середніх річок. На даний час на території України майже не існує річок,  якість води в яких відповідає нормативним вимогам. Важливу негативну роль в забрудненні річок відіграють забруднені підземні води, що дренуються річками. Одним із шляхів оздоровлення річкової мережі є реалізація водоохоронних заходів,  підґрунтям розробки яких слугує розрахункове обґрунтування методів визначення впливу підземних вод. Визначальними при плануванні та реалізацій водоохоронних  заходів з захисту річки від забруднення є умови її живлення підземними водами.

Оскільки умови розвантаження i  витрати підземних вод залежать від геологічної будови та  умов взаємозв’язку на конкретних ділянках  річки, при вирішенні проблеми захисту річок від забруднення підземним стоком,  досить складно визначити кількісні параметри надходження  забруднюючих речовин в  русло.

В зв’язку з цим, фахівцями УКЕНД№ЕП розроблена методика диференціації витрат бокового i донного живлення річки з визначенням кількісних характеристик та прогнозу зміни в часі якісного стану річкової води в залежності від якості підземних вод в умовах їх взаємозв’язку.

Зважаючи на складність гідрогеологічних умов, на які накладаються фізико-хімічні фактори, передумовою для вирішення прогнозних задач необхідна схематизація цих умов.  При цьому враховується максимальна кількість основних факторів і процесів, що впливають на формування якості підземних вод і особливостей надходження забруднюючих речовин в річку в залежності від часткового або повного перехоплення ґрунтового потоку.

Розроблена методика дає можливість: врахувати узагальнені характеристики діючих процесів і факторів формування якості підземних та поверхневих вод; виконати прогнозні розрахунки кількості забруднюючих речовин, які можуть надійти в річку; виконати вибір водоохоронних заходів та оцінити їх ефективність.    

Методика дозволяє виконувати необхідні прогнозні розрахунки з використанням як узагальнених гідрогеологічних характеристик з урахуванням регіонального підходу до схематизації геологічної будови, так i для виконання більш точних розрахунків на конкретних об’єктах з уточненням гідрогеологічних умов і відповідних характеристик.

Розроблена методика може бути рекомендована для використання при необхідності оперативної розробки нових підходів до забезпечення умов мiнiмiзацiї впливу на екологічний стан річок та реабілітації якості річкових вод.