28.01.23

(057) 702-15-92

ГРИЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

12.08.2019

12 серпня 2019 р. виповнюється 70 років з дня народження видатному українському вченому у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, доктору географічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, директору науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) Гриценку Анатолію Володимировичу.

Після навчання в Харківському механіко-технологічному технікумі та служби у лавах Радянської Армії Гриценко А. В. вступив до Харківського політехнічного інституту – провідного на той час вищого навчального закладу науково-технічного профілю, на енергомашинобудівний факультет, який закінчив з відзнакою.

У цей час, крім професіональних яскраво проявилися його організаторські здібності. Після кількох років праці на інженерних посадах на заводі тракторних самохідних шасі він на протязі 5-ти років успішно очолює профспілковий комітет заводу.

У 1986 р. Гриценко А. В. вирішив присвятити свої знання, досвід, науково-технічний потенціал і організаторські здібності служінню одній з найблагородніших цілей – охороні навколишнього природного середовища.

На протязі 10-ти років Гриценко Анатолій Володимирович – заступник і начальник Харківської обласної інспекції з охорони природи, перший заступник начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища Харківської області.

У 1991 р. Гриценко А. В. успішно захистив дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата наук, а у 1994 р. – доктора наук. У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора.

У 1996 р. Гриценко А. В. очолив науково-дослідну установу «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (на той час – Український науковий центр з охорони вод), директором якої він працює і понині.

З 2001 по 2006 р. Гриценко А. В. працює на посадах заступника Державного секретаря Мінприроди України та заступника Міністра екології та природних ресурсів України.

Його заслуги на високому державному посту високо оцінені державою. У 2002 р. Гриценку А. В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2004 р. він нагороджений медаллю «За працю та звитягу».

Очолювана Гриценком А. В. науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України є однією з провідних наукових організацій у системі охорони навколишнього природного середовища України. Основна мета діяльності установи – наукове забезпечення державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки, а також виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з підписаних конвенцій, угод, договорів. Упродовж своєї діяльності, зокрема, на посаді директора УКРНДІЕП та заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Гриценко А. В. бере участь у вирішенні природоохоронних проблем міжнародного, державного та регіонального рівнів.

Особливе місце в науковій діяльності Гриценка А. В. займають роботи, присвячені розвитку екологічного управління, інноваційної складової енергетичної стратегії України, проблемам регіональних стратегій охорони навколишнього природного середовища. Ним здійснено значний внесок у водоохоронну політику України та її орієнтацію на зближення із законодавством Європейського Союзу.

Зокрема, Гриценком А. В. виконані наукові розробки зі створення механізму впровадження еколого-безпечних технологій і обґрунтування еколого-економічних методів застосування моніторингових систем, екологічного аудиту та інтегрованого управління виробництвом, а також розробка методології визначення ступеня екологічного ризику, обумовленого господарською діяльністю.

Одним з пріоритетів у діяльності очолюваного Гриценком А. В. колективу вчених науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» було вивчення екологічної ситуації в басейні річки Дніпро на території трьох придніпровських країн – України, Білорусі та Російської Федерації. Такі роботи проводилися у рамках Міжнародної програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейна річки Дніпро. Гриценко А.В. був співголовою басейної ради 3-х країн.

Значним є вклад Гриценка А. В. у вирішення екологічних проблем басейнів транскордонних водних об’єктів, зокрема, таких, як Дніпро, Дністер, Південний Буг та Сіверський Донець.

Гриценко А. В. активно сприяв розвитку в установі таких наукових напрямів, як розроблення основ державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення екологічної, у т. ч. радіаційної безпеки та підтримання екологічної рівноваги в оточуючому природному середовищі; розроблення правових, нормативних, економічних та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю; розроблення екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), вирішення наукових проблем оцінки впливу на довкілля, екологічної експертизи та екологічного аудиту; наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу; наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні; науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування. В останні роки ці дослідження пов’язані з науковим забезпеченням оцінки екологічного стану довкілля в зонах екстремальних екологічних ситуацій.

Гриценко А. В. приділяє багато уваги підготовці молодих фахівців. За його керівництва захищено ряд докторських і кандидатських дисертацій. Крім того, Гриценко А. В. веде плідну науково-педагогічну діяльність, а саме викладає у Харківському національному університеті
ім. В. Н. Каразіна та Харківському Національному автомобільно-дорожньому університеті.

Його досвід втілений у багатьох наукових працях, монографіях та інших друкованих виданнях, які широко відомі фахівцям та активно використовуються в наукових дослідженнях та природоохоронній практиці, зокрема: «Поверхневі води України та науково-практичні основи підвищення ефективності їх охорони», «Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас»; «Управління екологічною діяльністю»; «Досвід утилізації звалищного газу в енергетичних установках в Україні» та багато інших.

Щиро вітаємо Анатолія Володимировича з ювілеєм та бажаємо здоров’я, благополуччя, творчої наснаги, нових наукових здобутків у такій важливій для України роботі.

  

Колектив співробітників науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»