30.11.22

(057) 702-15-92

Діяльність Ради молодих вчених УКРНДІЕП

06.12.2021

6 грудня 2021 року було проведено засідання Ради молодих вчених УКРНДІЕП щодо розгляду звітів за 2 півврічя підготовки здобувачів у режимі on-line конференції.

Було заслухано наступні доповіді:

1.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Таргонського Олександра Олеговича аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (наукові керівники: Пісня Л.А., канд. техн. наук, провідний науковий співробітник лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи і Хабарова Г.В., канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, завідувач аспірантурою). Тема дисертаційної роботи: «Механізми ОВД та СЕО в забезпеченні екологічної безпеки об’єднаних територіальних громад» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Таргонський Олександр Олегович.

2.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Оськіної Марини Володимирівни аспірантки заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю           101 «Екологія» (наукові керівники: Цапко Н.С., канд. техн. наук, доц., начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації; вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 і Хабарова Г.В., канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, завідувач аспірантурою). Тема дисертаційної роботи: «Моніторинг та оцінка впливу на довкілля викидів теплових електростанцій при використанні альтернативних джерел енергії» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Оськіна Марина Володимирівна.

Всі учасники приймали активну участь у засіданні та показали високий рівень підготовки.