28.01.23

(057) 702-15-92

7 вересня 2021 року відбулася зустріч зі здобувачами УКРНДІЕП, які навчаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 "Екологія".

14.09.2021

В ході зустрічі обговорювались наступні питання:

  1. Організація освітнього процесу (надання інформації щодо розкладу та якості проходження дисциплін). 
  2. Організація наукової складової навчального процесу (надання інформації щодо періодичності та форми проходження атестації, попередня підготовка до виступу на Раді молодих вчених установи із затвердженням витягу). 
  3. Обов'язкова публікаційна складова (мінімум 2 статті категорії Б та 1 - у наукометричних базах даних Scopus).
  4. Міжнародне стажування.
  5. Академічна мобільність.
  6. Правила оформлення індивідуальних планів та атестації.
  7. Проходження анкетування за запитом.
  8. Пропозиції щодо проєкту ОНП на 2022 рік, розміщеного на сайті.
  9. Участь у міжнародних конференціях, конкурсах, тощо.