28.01.23

(057) 702-15-92

15 квітня 2021 року відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата технічних наук

16.04.2021

На засіданні спеціалізованої вченої ради, яке було проведено з усіма протиепідемічними заходами, розглядалась дисертаційна робота Мельникова Андрія Юрійовича на тему «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота була виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Науковий керівник − кандидат біологічних наук, доцент, Васенко Олександр Георгійович, перший заступник директора з наукової роботи науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, доцент, Буц Юрій Васильович, завідувач кафедри технологій та безпеки життєдіяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • кандидат технічних наук, доцент, Рибалова Ольга Володимирівна, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України.

Здобувач представив свою наукову працю на високому рівні та отримав позитивні відгуки від членів спеціалізованої ради.

Щиро вітаємо Андрія Юрійовича з успішним захистом та бажаємо сил і творчої наснаги у подальшому!