23.03.19

(057) 702-15-92

Спеціалізовані вчені ради

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 березня 2018 року» в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» утворено спеціалізовану вчену раду К 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком до 31 грудня 2020 року.

 

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

04.04.2018 № 326

Склад

спеціалізованої вченої ради  науково-дослідної установи

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»  64.812.01

Голова ради:

1. Аніщенко Людмила Яківна, д.т.н., доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Заступник голови:

2. Гриценко Анатолій Володимирович, д.г.н., професор, директор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Вчений секретар:

3. Цапко Наталія Сергіївна, к.т.н., доцент, начальник відділу, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Члени ради:

4. Адаменко Микола Ігоревич, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01;

5. Внукова Наталія Володимирівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 21.06.01;

6. Гурець Лариса Леонідівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 21.06.01;

7. Дмитрієва Олена Олексіївна, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

8. Жуковський Тимофій Федорович, к.т.н., доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

9. Коваленко Григорій Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

10. Крайнюкова Алла Миколаївна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

11. Кресін Володимир Самуілович, к.т.н., завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

12. Подустов Михайло Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 21.06.01;

13. Саввова Оксана Вікторівна, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

14. Соловей Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, спеціальність 21.06.01;

15. Хабарова Ганна Володимирівна, к.т.н., старший науковий співробітник лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

 

2017 рік:

Згідно з наказом № 793 Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26.06.2014р.» в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки. (Голова ради: Адаменко Микола Ігоревич, д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Заступник голови: Гриценко Анатолій Володимирович, д-р георг. наук, професор, директор, науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». Вчений секретар: Жуковський Тимофій Федорович, канд. техн. наук, доцент, завідувач лабораторії, науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»).

 

В 2017 році були захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

- Жегуліна Юлія Миколаївна (УКРНДІЕП) – «Транскордонний вплив Чорноводської та Ровенської АЕС на забруднення тритієм річок Дунай і Стир»;

- Артеменко Андрій Віталійович (Харківський метрополітен) – «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та ДЕПО (на прикладі Харківського метрополітену)»;

- Мельникова Оксана Григорівна (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) – «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури».

 

Спеціалізована вчена рада забезпечила високий рівень вимог при попередньому розгляді та захисту дисертацій, давала кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та наукової новизни, відображала їх теоретичне та практичне значення, орієнтувала здобувачів на проведення наукових досліджень, пов’язаних з вирішенням питань забезпечення екологічної безпеки та поліпшенням екологічного стану навколишнього природного середовища в Україні. 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ:

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

Відгук офіційного опонента Филипчука Віктора Леонідовича, д.т.н., проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

Відгук офіційного опонента Проскурніна Олега Аскольдовича, к.т.н, с.н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Цимбала Віктора Анатолійовича «Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища»

 

Дисертаційна робота  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Відгук офіційного опонента Ролік Ірини Леонідівни, к.т.н, н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека  Хабарової Ганни Володимирівни    «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами  теплових електростанцій  при використанні кам’яного вугілля» 

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Єрмакович Ірини Анатоліївни «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом запобігання забруднення фармацевтичними речовинами»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Єрмакович Ірини Анатоліївни «Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом запобігання забруднення фармацевтичними речовинами»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Міхайленко Валерії Валеріївни «Повышение экологической безопасности водных объектов в зоне влияния свалок твердых бытовых отходов»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01-Екологічна безпека Міхайленко Валерії Валеріївни «Повышение экологической безопасности водных объектов в зоне влияния свалок твердых бытовых отходов»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Відгук офіційного опонента Удалова Ігоря Валерійовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

Відгук офіційного опонента Яковлева Євгена Олександровича, д-р техн. наук, старш. наук. співроб. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»

 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Відгук офіційного опонента  Варламова Євгенія Миколайовича, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

Відгук офіційного опонента  Забулонова Юрія Леонідовича, д-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Зур'яна Олексія Володимировича «Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Відгук офіційного опонента  Забулонова Юрія Леонідовичад-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

Відгук офіційного опонента Удалова Ігоря Валерійовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Жегуліної Юлії Миколаївни «Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок  Дунай та Стир»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Відгук офіційного опонента  Мальованого М.С., д-ра техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека  Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

Відгук офіційного опонента Варламова Євгенія Миколайовича, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека  Мельнікової Оксани Григорівни  «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури»

 

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Відгук офіційного опонента Петрушки І.М.,д-р техн. наук, проф. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»

Відгук офіційного опонента Рибалової Ольги Володимирівни, канд. техн. наук, доц. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)»