31.03.23

(057) 702-15-92

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 березня 2018 року» в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» утворено спеціалізовану вчену раду К 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком до 31 грудня 2020 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2021 р. № 462 «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнаня таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946» дію спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» подовжено до 1 жовтня 2021 року.

 

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

04.04.2018 № 326

Склад

спеціалізованої вченої ради  науково-дослідної установи

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»  64.812.01

Голова ради:

1. Аніщенко Людмила Яківна, д.т.н., доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Заступник голови:

2. Гриценко Анатолій Володимирович, д.г.н., професор, директор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Вчений секретар:

3. Цапко Наталія Сергіївна, к.т.н., доцент, начальник відділу, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.

Члени ради:

4. Адаменко Микола Ігоревич, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 21.06.01;

5. Внукова Наталія Володимирівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність 21.06.01;

6. Гурець Лариса Леонідівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 21.06.01;

7. Дмитрієва Олена Олексіївна, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

8. Жуковський Тимофій Федорович, к.т.н., доцент, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

9. Коваленко Григорій Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

10. Крайнюкова Алла Миколаївна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

11. Кресін Володимир Самуілович, к.т.н., завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

12. Подустов Михайло Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 21.06.01;

13. Саввова Оксана Вікторівна, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01;

14. Соловей Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, спеціальність 21.06.01;

15. Хабарова Ганна Володимирівна, к.т.н., старший науковий співробітник лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 21.06.01.