20.06.19

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

12.12.2018

11 грудня 2018 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 10 «Розроблення проекту Порядку проведення моніторингу та інформаційного обміну між структурними підрозділами Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, під час виникнення надзвичайних ситуацій» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Гриценко Анатолій Володимирович

Доповідач: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент внутрішній: Пісня Леонід Андрійович

Рецензент зовнішній: Ільїнський Олексій Володимирович, викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України, канд. біол. наук.

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 7 «Розроблення проекту Методики встановлення показників для забруднюючих речовин, що мають бути досягненні в майбутньому згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент внутрішній: Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній: Букша Ігор Федорович, завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів, канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.

 

3. Про розгляд проміжного звіту про науково-дослідну роботу № 18 «Розробка Методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Жуковський Тимофій Федорович

Доповідач: Жуковський Тимофій Федорович

Рецензент внутрішній: Аніщенко Людмила Яківна

Рецензент зовнішній: Ровенський Олександр Іванович, начальник відділу Північно-Східного наукового центру НАН України і  МОН України, канд. техн. наук.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 19 «Транскордонний вплив викидів ТЕС суміжних держав на забруднення атмосферного повітря в Україні» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Коваленко Григорій Дмитрович

Доповідач: Вітько Валерій Іванович

Рецензент внутрішній: Гутков Георгій Валентинович

Рецензент зовнішній: Забулонов Юрій Леонідович, директор ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ", член-кореспондент НАНУ, д-р техн. наук, проф.

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 20 «Оцінка впливу АЕС України на вміст радіоактивного йоду в атмосферному повітрі» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Коваленко Григорій Дмитрович

Доповідач: Карташов Віктор Вікторович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Летучий Олександр Миколайович, директор НЦ-7 ННЦ «Інститут метрології», канд. техн. наук.

 

6. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 16 «Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи»

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Ієвлєва Ольга Юріївна, Брук Володимир Вікторович

Рецензент внутрішній: Аніщенко Людмила Яковлівна

Рецензент зовнішній: Метешкін Костянтин Олександрович,професор кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, д-р техн. наук, проф.

 

7. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 23 «Розроблення проекту національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Калініченко Олена Олексіївна

Доповідач: Калініченко Олена Олексіївна

Рецензент внутрішній:Гутков Георгій Валентинович

Рецензент зовнішній:  Спіріна Світлана В’ячеcлавівна, завідувач відділу екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»,
канд. хім. наук

 

8. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 22 «Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Аніщенко Людмила Яківна

Доповідач: Свердлов Борис Соломонович

Рецензент внутрішній: Варламов  Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній:  Чумаченко Сергій Миколайович в.о. завідувача кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій, д-р техн. наук, старш. наук. співроб.

 

9. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Підготовка плану заходів, включаючи  економічну оцінку, щодо реалізації Україною зобов'язань, що випливають з ратифікації Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність та відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку» за договором від
29.08.2018 р. № 51/18 на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Артемова Олена Юріївна

Рецензент внутрішній:Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній: Яковлєва Наталія Григорівна, виконавчий директор ЦКПВ, канд. наук з державного управління.