20.06.19

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

07.12.2018

6 грудня 2018 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

Порядок  денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 6 «Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах степових екосистем територій природно-заповідного фонду» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Клімов Олександр Васильович

Доповідач: Клімов Олександр Васильович

Рецензент внутрішній: Васенко Олександр Георгійович

Рецензент зовнішній: Божков Анатолій Іванович, директор інституту біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 12 «Розроблення проекту національного плану дій щодо заходів збереження мігруючих птахів суходолу» на замовлення Мінприроди України.

 

Науковий керівник: Клімов Олександр Васильович

Доповідач: Клімов Олександр Васильович

Рецензент внутрішній: Васенко Олександр Георгійович

Рецензент зовнішній: Божков Анатолій Іванович, директор інституту біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 13 «Розроблення технічних вимог та заходів на збереження щодо мінімізації випадків пошкодження та загибелі диких птахів від ЛЕП, вітрових електростанцій чи інших об’єктів енергетики» на замовлення Мінприроди України.

 

Науковий керівник: Клімов Олександр Васильович

Доповідач: Клімов Олександр Васильович

Рецензент внутрішній: Васенко Олександр Георгійович

Рецензент зовнішній: Божков Анатолій Іванович, директор інституту біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 3 «Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневихвод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики» на замовлення Мінприроди України.

 

Наукові керівники: Гриценко Анатолій Володимирович; Крайнюкова Алла Миколаївна

Доповідач: Крайнюкова Алла Миколаївна

Рецензент внутрішній:  Калініченко Олена Олексіївна

Рецензент зовнішній:  Шабанов Дмитро Андрійович, професор кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 1 «Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги, та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем(ІІ етап)» на замовлення Мінприроди України.

 

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Міланіч Ганна Юріївна

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Божков Анатолій Іванович, директор інституту біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук.

 

6.  Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 3 «Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів)» на замовлення Мінприроди України.

 

Науковий керівник: Саввова Оксана Вікторівна

Доповідач: Саввова Оксана Вікторівна

Рецензент внутрішній: Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній:  Пітак Ярослав Миколайович, завідувач кафедри технології, кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ», д-р техн. наук, проф.

 

7. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 11 «Розроблення методики уніфікованої оцінки рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище» на замовлення Мінприроди України.

 

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідачі: Верниченко-Цветков  Дмитро Юрійович

Рецензент внутрішній: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент зовнішній:  Касімов Олександр Меджитович, головний науковий співробітник ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», д-р техн. наук, проф.

 

8. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 17 «Розроблення наукових рекомендацій щодо законодавчого регулювання скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти України, адаптованого до права ЄС, та остаточної редакції Правил охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення» на замовлення Мінприроди України.

 

Наукові керівники: Уберман Володимир Ілліч, Брук Володимир Вікторович

Доповідачі: Уберман Володимир Ілліч, Брук Володимир Вікторович

Рецензенти внутрішні: Варламов Євгеній Миколайович; Аніщенко Людмила Яківна

Рецензенти зовнішні: Шапорев Валерій Павлович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ», д-р техн. наук, проф.;

 

Уткіна Катерина Борисівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ХНУ ім. В. Н. Каразіна, канд. геогр. наук, доц.