22.08.19

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю»

26.06.2018

26 червня 2018 г. відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю»

 

Порядок  денний:

1. Про звіт та атестація за 1 півріччя 3 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Пономарьової Світлани Дмитрівни (науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Юрченко В. О.) за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення екологічної безпеки кондитерського виробництва шляхом зменшення прямих та опосередкованих викидів парникових газів» (протокол №1 секції Вченої ради від 30.03.2016).

Доповідач: Пономарьова Світлана Дмитрівна

2. Про звіт та атестація за 1 півріччя 3 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Карлюк Аліни Андріївни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Закономірності формування екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні впливу електростанцій (на прикладі озер Лиманської групи)» (протокол №1 секції Вченої ради від 30.03.2016).

Доповідач: Карлюк Аліна Андріївна

3. Про звіт та атестація за 1 півріччя 3 року навчання аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП Мельникова Андрія Юрійовича (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай» (протокол №1 секції Вченої ради від 30.03.2016).

Доповідач: Мельников Андрій Юрійович

4. Про звіт та атестація за 1 півріччя 4 року навчання аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП Мацака Антона Олександровича  (науковий керівник: канд. біол. наук Горбань Н.С.) за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зниження впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій» (протокол №1 секції Вченої ради від 08.04.2015).

Доповідач: Мацак Антон Олександрович

5. Про звіт та атестація за 1 півріччя 2 року навчання аспіранта УКРНДІЕП Радіонова Микиту Павловича (науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Юрченко В. О.) за спеціальністю 101 - Екологія. Тема дисертаційної роботи: «Зменшення техногенної емісії біогенних елементів на екологічний стан поверхневих водних об’єктів» (протокол №1 секції Вченої ради від 24.03.2017).

Доповідач: Радіонов Микита Павлович

6. Про звіт та атестація за 1 півріччя 2 року навчання аспірантки УКРНДІЕП Цитлішвілі Катерини Олександрівни (науковий керівник: канд. біол. наук  Горбань Н.С.) за спеціальністю 101 - Екологія. Тема дисертаційної роботи: «Поліпшення екологічного стану водних об’єктів шляхом зменшення надходження сполук азоту та фосфору» (протокол №1 секції Вченої ради від 24.03.2017).

Доповідач: Цитлішвілі Катерина Олександрівна

7. Про звіт та атестація за 1 півріччя 2 року навчання аспіранта УКРНДІЕП Свиридова Юрія Володимировича (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 101 - Екологія. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом прогнозування евтрофікаційних процесів» (протокол №1 секції Вченої ради від 24.03.2017).

Доповідач: Свиридов Юрій Володимирович

8. Про звіт та атестація за 1 півріччя 1 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Аболмасової Ганни Вячеславівни (науковий керівник: канд техн. наук Пісня Л. А.) за спеціальністю 101 - Екологія. Тема дисертаційної роботи: «Зменшення впливу діючої автомагістралі на об'єкти навколишнього природного середовища».

Доповідач: Аболмасова Ганна Вячеславівна