05.04.20

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

28.11.2017

28 листопада 2017 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 5 «Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області)» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Кресін Володимир Самуїлович

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Уткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, канд. техн. наук

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 1 «Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Уберман Володимир Ілліч

Доповідач: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент внутрішній: Варламов Євген Миколайович

Рецензент зовнішній: Щербань Микола Гаврилович, помічник проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету, д-р медичн. наук, проф.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 12 «Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів)» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Горбань Наталія Сергіївна

Доповідач: Саввова Оксана Вікторівна

Рецензент внутрішній: Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній: Лобойко Олексій Яковлевич, завідувач кафедри технології  неорганічних речовин, каталізу та екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д-р техн. наук, проф.,,академік АН вищої школи України, академік АН вищої освіти України, лауреат Державної премії

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 13 «Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Горбань Наталія Сергіївна

Доповідач: Цитлішвілі  Катерина Олександрівна

Рецензент внутрішній: Рибалова Ольга Володимирівна

Рецензент зовнішній: Логвінков Сергій Михайлович, завідувач кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, д-р техн. наук, проф.

  

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 19 «Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Клімов Олександр Васильович

Доповідач: Клімов Олександр Васильович

Рецензент внутрішній: Васенко Олександр Георгійович

Рецензент зовнішній:  Божков  Анатолій  Іванович, Директор НДІ біології ХНУ ім. В. Н. Каразіна,

д-р біол. наук