05.04.20

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

28.03.2017

24 березня 2017 р. відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю».

Було розглянуто наступні питання:

1. Затвердження індивідуального плану і теми дисертаційної роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом прогнозування евтрофічних процесів» аспіранта УКРНДШП за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Свиридова Юрія Володимировича (науковий керівник: канд. біол. наук Васенко О. Г.).

2. Затвердження індивідуального плану і теми дисертаційної роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зменшення надходження сполук азоту і фосфору» аспірантки УКРНДЕП за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека Цитлішвілі Катерини Олександрівни (науковий керівник: канд. біол. наук Горбань Н.С.).

3. Доповідь про хід роботи над дисертаційною роботою здобувача Коробкової Ганни Володимирівни «Екологічне нормування якості поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець (на прикладі Харківської області)» (протокол № 2 секції Вченої ради від 14.06.2016) (науковий керівник: канд. біол. наук Васенко О. Г.) за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

4. Доповідь про хід роботи над дисертаційною роботою здобувача Жука Віталія Миколайовича «Особливості територіальної організації водогосподарчих систем Харківської області» (протокол №1 секції Вченої ради від 04.04.2014) (науковий керівник: канд. біол. наук Васенко О. Г.) за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.